Ekstraregning på 16 mio. kr. for SINE-dækning i Storebæltsforbindelsen

Arkivfoto

Det kommer til at koste over 16 mio. kr. mere end ventet at udbygge beredskabets fælles radiosystem, SINE, så der også bliver dækning i Storebæltsforbindelsen. For godt nok har staten allerede købt radiodækning hos Dansk Beredskabskommunikation, men det har vist sig, at det oprindelige løsningsforslag ikke kan godkendes af Trafikstyrelsen, og derfor har det været nødvendigt at designe en ny løsning – som altså udløser en stor ekstraregning til staten. Også dækningen i Københavns Metro vil koste mere end budgetteret.

SINE er i dag landsdækkende med undtagelse af tre særlige områder: Storebæltsforbindelsen, Lufthavnslinjens tre tunnelafsnit (i Kastrup, Tårnby og Sydhavnsgade) samt Københavns Metro. Alle tre steder er det udfordrende at sikre SINE-dækning, men samtidig er dækningen vigtig, fordi effektiv kommunikationen under indsatser i tunnellerne er særligt vigtig.

Staten har indgået aftale med det Motorola-ejede Dansk Beredskabskommunikation om opbygning af det landsdækkende SINE-net, og i kontrakten stilles der også krav om, at Dansk Beredskabskommunikation skal sikre radiodækning i Storebæltsforbindelsen – både på broer og i tunnel. Men ifølge BeredskabsInfos oplysninger har det efterfølgende vist sig, at den oprindelige plan for etablering af SINE-dækning i Storebæltsforbindelsen ikke lever op til Trafikstyrelsens krav.

Derfor har Dansk Beredskabskommunikation været nødt til at justere den tilbudte løsning, således at både sikkerhed og redundans er øget. Men den nye løsning medfører en ekstraregning, som Rigspolitiet og Dansk Beredskabskommunikation nu er blevet enige om. I alt skal staten således betale 16,7 mio. kr. ekstra til Dansk Beredskabskommunikation, hvoraf de 7,6 mio. kr. er et ekstra vederlag for etableringen af radiodækning, mens de sidste 9,1 mio. kr. er et engangsvederlag for driften af den ekstra radiodækning.

Også når det gælder dækningen i Københavns Metro, er der en ekstraregning på vej. Hvor stor regningen bliver, er endnu ikke afklaret, da Rigspolitiet og Dansk Beredskabskommunikation fortsat forhandler. Derimod ventes det ikke, at dækningen i Lufthavnslinjen vil koste ekstra.

Annonce