Bemanding af Vejdirektoratets vagtcentral sendes snart i udbud

Der er er tale om en kontrakt med en værdi på omkring 120 mio. kr., når Vejdirektoratet senere på året sender bemandingen af Vejdirektoratets Trafikcenter i udbud. Trafikcenteret overvåger trafikken på statsvejene og på udvalgte større kommuneveje døgnet rundt, og centeret skal gribe aktivt ind, når omstændighederne tilsiger det. Både Falck og G4S har tidligere haft kontrakten.

Vejdirektoratet forventer i 2.-4. kvartal af 2024 at gennemføre et udbud af en kontrakt om bemandingen af Vejdirektoratets Trafikcenter. Kontrakten, som agtes udbudt, omfatter den operative bemanding af Vejdirektoratets Trafikcenter.

Det er en kontrakt, som Falck og G4S tidligere har haft. Værdien er vurderet til omkring 120 mio. kr. For dele af personalets vedkommende vil der skulle ske virksomhedsoverdragelse til den nye leverandør.

Høje krav til omstillingsparatheden

Trafikcenterets opgave er at have overblik over trafikken på statsvejene og på udvalgte større kommuneveje døgnet rundt, året rundt, samt at gribe aktivt ind, når omstændighederne tilsiger det, og at informere om de trafikale forhold ved akutte hændelser og vejarbejder.

I dag har Trafikcentret således mange opgaver inden for trafikinformation, beredskab og trafikstyring. ”Trafikcentret udvikler sig løbende og bliver inddraget i et stigende antal opgaver med udvidelse af Trafikcentrets arbejdsportefølje og kompetencekrav til følge. Sådanne udviklinger stiller høje krav til omstillingsparatheden blandt medarbejdere og til organiseringen af arbejdet”, påpeger Vejdirektoratet.

I første omgang gennemfører Vejdirektoratet en høring over en række fokusområder og spørgsmål i forbindelse med udbuddet. Virksomheder er dog også velkomne til at kommentere andre emner.

Annonce