Stor opbakning til beredskabets frivillige

De frivillige i det danske beredskab yder hvert år mere end 200.000 timers arbejde frivillige i forbindelse med oversvømmelser, snestorme og andre længerevarende indsatser. Og de frivillige har ifølge en ny undersøgelse stor opbakning hos befolkningen. Hele 9 ud af 10 danskere angiver således, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med den indsats, som de frivillige yder.

Det er Beredskabsforbundet, som har fået Webpol til at undersøge danskernes holdning til det frivillige beredskab, og 2.015 danskere er blevet spurgt.

”Det er glædeligt for mig at registrere, at danskerne er meget tilfredse med den ulønnede indsats, som beredskabets frivillige hver dag yder over hele landet. Det kan være brandslukning, pumpeopgaver og værdiredning i forbindelse med oversvømmelser efter skybrud, søredning eller katastrofeberedskab. Frivillige er det kit, som binder vores beredskab sammen, og som træder til, når der er behov for det i spidsbelastningssituationer”, siger Beredskabsforbundets præsident, Bjarne Laustsen, MF (S).

Undersøgelsen viser også, at 8 ud af 10 danskere bakker op om, at Beredskabsforbundet og beredskabets frivillige skal styrkes i et kommende beredskabsforlig, så der i den kommende fremtid vil være økonomisk grobund for at hverve flere frivillige til beredskabet.

”Der er et behov for en styrkelse af vores område. Vi står over for en kommende politisk aftale om redningsberedskabet for de næste fire år, og her er det vigtigt, at vi kommer styrket ud af forliget. At spare på frivilligområdet og Beredskabsforbundet vil være skadeligt for trygheden i vores samfund og svække robustheden. Vi har brug for beredskabets frivillige hænder, der springer til i spidsbelastningssituationer”, fortæller Bjarne Laustsen.

Annonce