Ny aftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet

Forsvarsminister Nick Hækkerup slår fast, at de frivillige yder en kæmpe indsats i forhold til at løse beredskabsopgaver i Danmark, og det er baggrunden for den nye rammeaftale, som Forsvarsministeriet har indgået med Beredskabsforbundet. Rammeaftalen afløser den rammeaftale, der blev indgået mellem Indenrigsministeriet og Beredskabsforbundet i december 1999.  Rammeaftalen er udarbejdet i et samarbejde mellem Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeriet, og den sikrer, at der er overensstemmelse mellem de opgaver, som Beredskabsforbundet skal løse, og den statslige bevilling, der afsættes til at løse opgaverne.

”De frivillige yder en kæmpe indsats i forhold til at løse beredskabsopgaver i Danmark. Beredskabsforbundet er en vigtig samarbejdspartner, når det handler om at fremme frivilligheden, og Beredskabsforbundet er som foreningen et vigtigt talerør for de frivillige. Derfor slår den nye rammeaftale også fast, at Beredskabsforbundet fortsat skal arbejde aktivt for udbredelsen af frivilligtanken i redningsberedskabet og understøtte det frivillige arbejde i kommunerne med henblik på at styrke forebyggelsesindsatsen i samfundet”, siger forsvarsminister Nick Hækkerup.

Den nye rammeaftale har virkning fra 1. januar 2013.

Annonce