Sydøstjyllands Brandvæsen bevarer stationer – men skærer mandskab og materiel

Med kun to ejerkommuner – Horsens og Hedensted – er Sydøstjyllands Brandvæsen en af landets mindst beredskabsenheder. Men som i resten af landet skal der findes besparelser, og det vil især ske ved at reducere antallet af køretøjer, vagtstyrken samt indsatsledervagten. Derimod besvares alle seks brandstationer.

Sydøstjyllands Brandvæsen skal i den kommende tid finde besparelser på 2 mio. kr. om året. Det er dog en reduktion i forhold til det oprindelige sparekrav på 3 mio. kr. I en ny plan for risikobaseret dimensionering lægges der op til, at det især er på mandskab og materiel, at pengene skal findes.

I dag har Sydøstjyllands Brandvæsen stationer i Brædstrup, Hedensted, Horsens, Klakring, Hornsyld og Tørring, og det lægges der ikke op til at ændre. Men beredskabet på stationerne ændres, således at Brædstrup dimensioneres til HSE og tanksprøjte med bemanding på 1+5, Hedensted får HSRE (Hurtig Sluknings- og Rednings Enhed), tanksprøjte og redningslift bemandet med 1+5, Hornsyld får en tanksprøjte bemandet med 1+3, Horsens får HSRE, autosprøjte, tanksprøjte, tankvogn, drejestige, redningsvogn, bådberedskab og påhængsstige bemandet med 1+3 i 1-minutsberedskab og 1+7 i 5-minuttersberedskab. I Klakring er dimensioneringen tanksprøjte med 1+3, mens Tørring får tanksprøjte, tankvogn og slangetender og 1+5.

Samtidig reduceres indsatsledervagten, således at der kun er én indsatsleder på vagt i hele brandvæsenets dækningsområde. Dermed kommer den samlede vagtstyrke til at bestå af en indsatsleder, syv holdledere, 31 brandfolk og to frivillige brandfolk (på 30-minuttersberedskab i Horsens).

Særligt for stationen i Hornsyld er der tale om en kraftig reduktion af beredskabet, så en station, der indtil for nogle år siden havde autosprøjte, to tankvogne og en slangetender, reduceres til kun en tanksprøjte.

Brandslukning skal i udbud

Den nye dimensioneringsplan er endnu ikke behandlet af politikerne. Men hvis den vedtages, vil den først skulle træde i kraft den 1. januar 2018. Det skyldes, at brandslukningen først skal i udbud, hvorefter nye kontrakter vil kunne træde i kraft fra denne dato.

Indsatsledervagten vil dog blive tilpasset allerede i år. Næste år starter udbudsprocessen, ligesom der sker en samling af vagtcentralbetjeningen, således at hele brandvæsenet dækkes fra én vagtcentral i Horsens. I dag serviceres Hedensted Kommune fra Trekantsområdets Brandvæsens vagtcentral i Fredericia.

Annonce