Sjællandsk vagtcentral opgivet – indtil videre

Planen om at oprette en fælles vagtcentral for brandvæsenerne i Region Sjælland er indtil videre opgivet. Planen var ellers, at de fire nye brandvæsener i regionen ville gå sammen om en vagtcentral, der skulle dele lokaler med Region Sjællands AMK-vagtcentral, men i stedet ser det ud til, at hvert brandvæsen vælger sin egen løsning.

Kommunerne i Region Sjælland udarbejdede tidligere på året en rapport, som beskrev mulighederne for at oprette en fælles vagtcentral, der skulle dække Vestsjællands Brandvæsen, Østsjællands Beredskab, Midt- og Sydsjællands Brand & Redning samt Lolland-Falster Brandvæsen.

Forslaget gik dengang på, at der skulle oprettes en ny og døgnbemandet vagtcentral med ca. 10 ansatte, og at driften skulle varetages i et samarbejde mellem de fire brandvæsener. Arbejdsgruppen bag rapporten fremhævede, at en fælles vagtcentral ville være en forudsætning for, at brandkøretøjerne frit kunne disponeres på tværs af kommunegrænserne. Arbejdsgruppen påpegede også, at denne frie disponering ikke ville være mulig fra de nuværende vagtcentraler, der for størstedelens vedkommende er automatiske og ubemandede, og hvor der derfor ikke er et overblik over de tilgængelige ressourcer.

Det er imidlertid ikke lykkedes de fire brandvæsener at blive enige om den model, som arbejdsgruppen anbefalede. Østsjællands Beredskab meddelte således tidligt i forløbet, at de havde valgt at indgå aftale med Københavns Brandvæsen om vagtcentraldriften, og i Lolland-Falster Brandvæsen konstaterede man i sommers, at Vestsjællands Brandvæsen endnu ikke var klar til at tage stilling til den fremtidige vagtcentraldrift. Efterfølgende har Lolland-Falster Brandvæsen meddelt, at man er kontraktligt forpligtet og ikke vil kunne indgå i en fælles vagtcentral fra årsskiftet.

I Vestsjællands Brandvæsen har man nu også opgivet den fælles vagtcentral. I stedet etablerer brandvæsenet i foråret 2016 en fælles vagtcentral, der skal placeres i Svebølle, hvor også det administrative hovedsæde placeres. Vagtcentralen vil som udgangspunkt være ubemandet, men der vil blive tilknyttet en eller flere medarbejdere til de administrative og tekniske opgaver, f.eks. til- og frakobling af ABA-alarmer i forbindelse med service. Brandvæsenet vil dog arbejde hen imod en egentlig bemandet vagtcentral – samt løbende at udvide den tid, vagtcentralen er bemandet. Dermed vil man kunne tilbyde ejerkommunerne at varetage diverse vagtcentralopgaver, som i dag er fordelt på en række forskellige medarbejdere, ligesom man vil kunne yde virksomheder og borgere en forbedret service. Sideløbende vil man fortsat gerne indgå i fremtidige overvejelser om en fælles sjællandsk vagtcentral.

Annonce