To brandfolk på skadestuen efter voldsom tagbrand

En voldsom tagbrand på en beboelsesejendom i København sendte onsdag aften to brandfolk på skadestuen. En brandmand fik mindre skader, da en trukket skorsten væltede ud over vejen, hvor dele af skorstenen ramte brandmandens hjelm og lår. En anden brandmand fik en mindre brandskade på venstre øre. Omkring 30 brandfolk var indsat, og det nye frivillige beredskab i Københavns Brandvæsen blev desuden tilkaldt for at påbegynde værdiredning i ejendommen.

Københavns Brandvæsen blev alarmeret til Sankt Jakobs Plads kl. 17.54 på en melding om røg fra tag. Ved ankomsten kunne brandfolkene konstatere, at der var en kraftig ildløs i tagetagen på en beboelsesejendom.

Der blev indsat en drejestige med HT‐rør for at dæmpe ilden, indtil der var trukket C‐slanger ad for‐ og bagtrappen til tagetagen. Ligeledes blev der indsat C‐rør på begge sider af brandmurene for at forhindre brandspredning til nabobygningerne.

Politiet sørgede for at evakuere en nabobygning, og de evakuerede blev placeret i politiets bus. Den brændende bygning var allerede evakueret ved brandvæsenets ankomst, og disse beboere var ligeledes blevet placeret i politiets bus. Allerede efter ca. en time kunne beboere i nabobygningen atter vende tilbage til deres lejligheder.

På grund af en hurtig og effektiv indsats blev brandskaderne begrænset til ca. 200 m2 tagetage, der er bortbrændt, samt diverse pulterkamre, som er stærkt brandskadede. Lejlighederne på 4. og 5. sal under brandstedet blev endvidere vandskadet – dels på grund af slukningsvandet, dels på grund af en sprængt slange samt varmesprængte vandrør.

Brandvæsenets frivillige beredskab blev tilkaldt, og de begyndte hurtigt værdiredning i lejlighederne under brandstedet, hvorefter inventar blev overleveret til skadeservice.

Værdiredningen samt slukningsarbejdet blev vanskeliggjort af, at der var fare for, at en trukket skorsten ville vælte. Ejendommens forsikringsselskab samt en bygningsinspektør blev derfor tilkaldt, og det blev besluttet at skorstenen skulle nedrives for at fjerne fare for sammenstyrtning. En BMS-kran blev rekvireret til opgaven, men en brandmand fik som nævnt mindre skader, da skorstenen væltede ud over vejen.

Brandvæsenet afsluttede indsatsen kl. 05.30.

Annonce