Oversvømmelsesrisiko tvinger alarmcentral til at flytte teknikrum til 3. sal

Da København den 2. juli 2011 blev ramt af et kraftigt skybrud, blev mange kældre oversvømmede. Også kælderen under hovedbrandstationen i København kom til at stå under vand, og det skabte risiko for et alvorligt nedbrud på Københavns Brandvæsens alarmcentral, fordi alarmcentralens teknikrum er placeret i kælderen. Nedbruddet blev undgået, og nu er der installeret et midlertidigt pumpesystem, der kan sikre teknikken. Men brandvæsenet vil flytte teknikrummet til 3. sal på hovedbrandstationen.

Skybruddet i København resulterede i, at kælderen på Københavns Brandvæsens hovedbrandstation, hvor alarmcentralens teknikrum er placeret, blev oversvømmet af vand i en sådan grad, at der ifølge Københavns Brandvæsen opstod risiko for et systemmæssigt nedbrud på alarmcentralen.

For på kort sigt at sikre det tekniske udstyr mod et nyt skybrud har brandvæsenet nu installeret ekstra faste pumper i kælderen. Det er dog udelukkende en midlertidig løsning, for vandet kan ikke pumpes ud i kloakkerne, så det pumpes kun ud på hovedbrandstationens gårdsplads. Derfor vurderer Københavns Brandvæsen, at teknikken i kælderen bør flyttes til et nyt teknikrum på hovedbrandstationens 3. sal.

Flytningen kommer til at koste 3,8 mio. kr., som blandt andet går til nye servere, kølesystemer, nødstrøm, overvågningssystemer, brandslukningsanlæg og elinstallationer. Københavns Kommune skal dog ikke finde ekstra penge til brandvæsenet, for de 3,8 mio. kr. hentes fra et andet projekt, der tegner til at blive væsentligt dyrere end ventet.

Arbejdstilsynet har nemlig givet Københavns Brandvæsen et påbud om, at temperaturen i lokalerne på hovedbrandstationen skal nedbringes, fordi den er alt for høj om sommeren. Derfor er der siden sidste år blevet arbejdet på et projekt, der skal indføre fjernkøling på hovedbrandstationen, og det har der oprindeligt været afsat 4 mio. kr. til. Et økonomisk overslag fra to rådgivningsfirmaer viser imidlertid, at det vil koste 16-20 mio. kr. at etablere det system med køling, ventilation og luftskifte, som Arbejdstilsynet har krævet. Da projektet dermed alligevel ikke kan gennemføres indenfor den oprindelige ramme, er de 4 mio. kr. nu omprioriteret til flytningen af teknikrummet.

Annonce