Ønsker brandstation flyttet til Ørestaden

Københavns Brandvæsen foreslår, at Christianshavns Brandstation flyttes til Ørestaden, og at brandstationen samtidig opgraderes. I et notat udarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2004 påpeger Københavns Brandvæsen, at der vil blive behov for en større udrykningsstyrke, når Amager om få år rummer langt flere beboere end nu.

Desuden er der etableret metroforbindelse til Amager og mange arbejdspladser i Ørestad. Brandvæsenet mener, at det vil være tvivlsomt, om man fra brandstationen på Christianshavn kan nå frem til alle steder i Ørestaden Amager inden for de lovpligtige 10 minutter.

Annonce