To eller fire brandstationer i Skanderborg Kommune?

Google Streetview
Brandstationen i Hørning.

I dag har den nye Skanderborg Kommune fire brandstationer, nemlig Skanderborg, Galten, Ry og Hørning, hvor sidstnævnte er en hjælpestation. Beredskabet har opstillet fire modeller for risikobaseret dimensionering, og her anbefaler beredskabet selv, at de fire byer stadig skal have brandstationer – og at Hørning endda skal opgraderes til en egentlig brandstation. En anden model går imidlertid ud på, at der kun skal være brandstationer i Skanderborg og Galten, mens Ry bliver hjælpestation og den nuværende hjælpestation i Hørning helt nedlægges.

Modellen, hvor alle brandstationer bevares og Hørning opgraderes, kaldes model 1. Model 2 består af brandstationer i Skanderborg, Galten og Ry. Model 3 er en videreførelse af den nuværende struktur. Og model 4 indebærer nedgradering af Ry og lukning af Hørning.

Beredskabet anbefaler selv model 1, som tilsyneladende også har politisk opbaking.

Annonce