Udsigt til ny kæmpe-vagtcentral i Region Sjælland

Arkivfoto

Fra 1. januar 2016 skal en fælles vagtcentral måske dække både ambulancetjeneste og brandvæsener i Region Sjælland. Som led i den kommende strukturreform for redningsberedskabet er Region Sjælland og kommunerne i dialog om en fælles vagtcentral, der skal afløse regionens AMK-vagtcentral og de lokale brandvæseners vagtcentraler.

I dag har Region Sjælland en AMK-vagtcentral i Slagelse, men i 2016 flytter den til nye lokaler på sygehuset i Næstved. Regionens brandvæsener har bl.a. bemandede vagtcentraler i Næstved og Roskilde samt seks ubemandede vagtcentraler, mens den del af Falcks vagtcentral, der disponerer redningsberedskabet, for nyligt er blevet flyttet til Slagelse.

I forbindelse med strukturreformen for redningsberedskabet er der imidlertid drøftelser mellem region og kommuner om en ny vagtcentralstruktur, og her har Region Sjælland tilkendegivet, at man gerne indgår i et ligeværdigt samarbejde om en fælleslokaliseret vagtcentral.

I første omgang vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, der får til opgave at beskrive forskellige organisatoriske modeller for et samarbejde om en fælleslokaliseret vagtcentral. Arbejdsgruppen kommer til at bestå af en faglig repræsentant fra hver af de fire kommende beredskabsenheder i regionen og en repræsentant fra Region Sjælland. Desuden vil de to politikredse i regionen få tilbudt en plads i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen skal også beskrive mulighederne for at lade vagtcentralen varetage kommunale serviceopgaver, f.eks. i forhold til adgangskontrolsystemer, tyverialarmer, servicevagter, flådestyring og kørselskontor.

Der ventes et oplæg i første halvdel af 2015.

Annonce