Vestsjællands Brandvæsen hjemtager køretøjer og vagtcentral fra Falck

Falck står til at få en ny tre-årig brandslukningskontrakt med Vestsjællands Brandvæsen uden udbud. Men der bliver tale om en ændret arbejdsfordeling mellem Falck og brandvæsenet, for Vestsjællands Brandvæsen vil selv stå for køretøjer og øvrigt materiel, der så stilles til rådighed for Falck, ligesom vagtcentralen skal hjemtages. Og så skal Falck have ”incitamenter” til at overholde responstiderne.

Ved årsskiftet overtog Vestsjællands Brandvæsen selv driften af brandstationen i Tølløse, hvor Falck gennem længere tid havde haft store problemer med at overholde responstidskravene på grund af mandskabsmangel. I dag varetager Falck således brandslukningen fra stationer i Mørkøv, Snertinge, Tuse Næs, Holbæk, Orø og Ruds Vedby, mens der i resten af Vestsjællands Brandvæsen er kommunal brandslukning.

Vestsjællands Brandvæsen nuværende brandslukningskontrakter med Falck udløber ved udgangen af 2016, og det var egentlig besluttet, at brandslukningen så skulle i udbud – og at det skulle ske med udgangspunkt i en ny udbudsstrategi for brandvæsenet. Men i Vestsjællands Brandvæsen har man opgivet at overholde den tidsplan, for man mener ikke, at man kan nå at udarbejde et udbudsmateriale, der kan indfri forventningerne til effektiviseringsgevinster. I stedet vil der blive indledt forhandlinger med Falck om nye og tre-årige kontrakter, som så indgås uden udbud.

Vil selv lease brandkøretøjer

I de nye kontraker vil Falck ikke længere skulle levere køretøjer og øvrigt materiel. I stedet vil Vestsjællands Brandvæsen selv lease køretøjerne og stille dem til rådighed for Falck. Det er samme model, som en række andre brandvæsener de seneste år har valgt, og det skyldes, at kommunerne kan opnå en meget lav rente, når de som offentlige myndigheder indgår leasingaftaler. Renten er lavere end den, som Falck kan opnå som privat virksomhed, og derfor er det billigere for kommunerne at lease køretøjerne selv.

Brandvæsenet vil enten lease nyt materiel eller overtage Falcks eksisterende materiel, alt efter, hvad der er økonomisk mest fordelagtigt.

Falck skal heller ikke længere levere vagtcentralsydelserne i forbindelse med blandt andet udkald af brandfolkene. Den opgave – som Falck hidtil har fået 140.000 kr. for om året – skal overgå til Vestsjællands Brandvæsens egen vagtcentral.

Har betalt 37.000 kr. i bod

Desuden vil Vestsjællands Brandvæsen sikre, at der i kontrakterne indarbejdes ”incitamenter” til at sikre overholdelse af kontrakternes bestemmelser, særligt kravene til responstider. Her har Falck haft massive problemer gennem flere år, særligt i Holbæk og på den nu kommunale brandstationen i Tølløse.

I dag er der – som et af de eneste steder i landet – en egentlig bodbestemmelse i Falcks kontrakt med Holbæk Kommune, og her betalte Falck i 1. kvartal 2016 i alt 37.000 kr. i bod for manglende overholdelse af kontrakten.

Vestsjællands Brandvæsen starter desuden arbejdet med en egentlig udbudsstrategi, som skal vedtages af beredskabskommissionen i slutningen af 2017, således at der kan gennemføres et udbud i 2018 med kontraktindgåelse i marts 2019 og ikrafttrædelse i januar 2020.

Annonce