Vestsjællands Brandvæsen og Slagelse Kommune vil forlænge brandslukningsaftaler

Hverken i Vestsjællands Brandvæsen eller Slagelse Kommune ser brandslukningen ud til at komme i udbud i denne omgang. I Slagelse Kommune vil man forlænge Falcks brandslukningskontrakt frem til udgangen af 2017, mens Vestsjællands Brandvæsen forventer at forlænge kontrakten for en tre-årig periode. Brandslukningen på Orø kan dog blive hjemtaget.

Slagelse Kommune har besluttet, at Falcks kontrakt på driften af brandstationerne i Korsør og Skælskør skal forlænges med et år, så den udløber 31. december 2017. Det sker ved at udnytte en option i kontrakten.

Kommunen ønsker godt nok at sende brandslukningen i udbud, men hverken beredskabets budget eller den nye dimensionering er endnu på plads, ligesom en ny beredskabsaftale med A/S Storebælt fortsat er under behandling. Derfor vurderer man ikke, at det vil være muligt at gennemføre et udbud, inden den nuværende kontrakts udløb ved årsskiftet.

Inviterer andre leverandører til at tilkendegive interesse

Hos Vestsjællands Brandvæsen har Falck kontrakt på brandslukningen i seks slukningsområder, som er fordelt på tre kommuner. Det drejer sig om områderne Mørkøv, Snertinge, Tuse Næs, Holbæk, Orø og Ruds Vedby. Også Vestsjællands Brandvæsen ønsker at gennemføre et udbud, men heller ikke her vurderer man, at det er realistisk at gennemføre et udbud i år. ”Det er ud fra Vestsjællands Brandvæsen I/S markedskendskab den umiddelbare vurdering, at Falck af tekniske årsager er den eneste aktør på markedet, der vil kunne løfte en 3-årig kontrakt med ikrafttræden den 1.1.2017”, oplyser brandvæsenet, som dog har givet andre leverandører en frist til 21. oktober 2016 til at tilkendegive deres eventuelle interesse for at byde på opgaven.

Den vestsjællandske kontrakt med Falck vil som nævnt få en løbetid på tre år, dog med en option på yderligere et års forlængelse. Kontraktværdien for de tre år er i alt 20 mio. kr. I modsætning til i dag vil Vestsjællands Brandvæsen fremover selv stille køretøjer og andet materiel til rådighed, ligesom brandvæsenet selv overtager vagtcentralfunktionen. Samtidig oplyser brandvæsenet i en udbudsbekendtgørelse, at slukningsområdet på Orø muligvis vil blive hjemtaget af Vestsjællands Brandvæsen og dermed vil udgå af kontrakten. Det vil blive afklaret under forhandlingerne med Falck og eventuelle andre leverandører.

Vestsjællands Brandvæsen – der i udbudsbekendtgørelsen skiftevis kalder sig Vestsjællands Brandvæsen I/S og Vestsjællands Beredskab I/S – har igangsat arbejdet med en udbudsstrategi, som skal vedtages af beredskabskommissionen i slutningen af 2017, således at der kan gennemføres et udbud af de samlede brandslukningsydelser i Vestsjællands Brandvæsens dækningsområde i 2018 med kontraktindgåelse i marts 2019 og ikrafttrædelse i januar 2020.

Annonce