Udvalg: Ikke nødvendigt at indføre Tetra i Danmark

Arkivfoto

Et udvalg bestående af repræsentanter fra en række ministerier vil ikke anbefale, at staten investerer i nyt Tetra-radionet til brandvæsen, politi og flere andre myndigheder. Det tværministerielle udvalg har nu, med en måneds forsinkelse, færdiggjort sin rapport om konsekvenserne af at indføre det digitaliserede radionet hos offentlige myndigheder, og konklusionen er, at der måske nok er behov for nye radioer i politi og beredskab, men ikke for ny radioteknologi i form af Tetra-nettet.

Foreløbig rækker det med lappeløsninger på de ældre, analoge systemer, men det anbefales dog, at der sker en koordinering, når det nuværende kommunikationsudstyr udskiftes – uden at der dog peges på, hvem der skal stå for denne koordinering.

Rapporten gennemgår skematisk de mange ønsker, der har været hos politi og beredskabsmyndigheder, og oplister dem efter relativ vigtighed. Der er blandt brugerne et stort ønske om et nyt, digitalt radionet, men udvalget har vurderet at Tetra og lignende teknologier vil koste 7-8 gange så meget som driften af de nuværende, analoge radiosystemer, og man når frem til at Tetra derfor er alt for dyrt i forhold til den nytte, der kommer ud af det. Bemærkelsesværdigt er det dog, at man i vurderingen ikke har medtaget fordelene ved et mere effektivt kommunikationssystem, der kunne fungere på tværs af beredskaberne i en katastrofesituation.

I rapporten omtales også den nye 3. generations mobilteknologi UMTS som et muligt alternativ til Tetra. Dette har givet anledning til en vis undren i beredskabskredse, idet UMTS ikke understøtter en lang række af de sikkerhedsmæssige fordele, som er en del af Tetra-teknologien – bl.a. mulighederne for kryptering og gruppeopkald.

Annonce