Seks millioner til SINE-organisation

Arkivfoto

Økonomistyrelsen beder nu Folketingets Finansudvalg om tilslutning til, at der opbygges en organisation, der skal stå for implementeringen af det nye, landsdækkende radiosystem til beredskaberne, som Økonomistyrelsen har navngivet SINE (SIkkerhedsNEttet). Organisationen vil koste 6 mio. kr. i 2007, og udgifterne afholdes indenfor Økonomistyrelsens eksisterende bevilling.

SINE er i øjeblikket i udbud, og der gennemføres to udbud. Det første udbud er allerede i gang, og det omfatter indkøb af adgang til infrastrukturen med indkøb af radioterminaler som en option. Dette udbud ventes afsluttet i første halvdel af 2007, hvilket er et halvt år senere end efter den oprindelige tidsplan. Det andet udbud omfatter software til de kontrolrum, hvor radiokommunikationen skal styres, og dette udbud forventes igangsat i første halvår af 2007 og afsluttet inden årets udgang. Hvis optionen om køb af radioterminaler ikke udnyttes, skal der gennemføres et tredje udbud.

Organisationen i Økonomistyrelsen skal stå for styring af de kontraktuelle forpligtelser, godkendelse af rapporter, koordineringen af tilslutning af beredskabsmyndigheder, systemarkitektur, radioplan samt test af kommunikationsnetværket. De opgaver skal påbegyndes umiddelbart efter, at der er indgået kontrakt, og for at sikre en hurtig implementering vil Økonomistyrelsen allerede nu begynde opbygningen af organisationen. Hvis udbuddet ender med, at der ikke bliver indgået en kontrakt, vil forberedelsen af implementeringen bliver stoppet snarest muligt.

Annonce