Uklare regler truer brandsikkerheden i teltlejre for flygtning

I dag er den nye teltlejr for flygtning i Thisted midlertidigt blevet evakueret på grund af den kommende orkan. Men vejret er ikke den eneste trussel mod sikkerheden i teltlejren. Kombinationen af mange mennesker, der er samlet på et lille areal, og behov for opvarmning kan nemlig give problemer med brandsikkerheden – og reglerne på området er uklare.

De første flygtninge er i denne måned blevet indkvarteret midlertidigt i telte i Danmark, nemlig i en teltlejr ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted. Også i flere andre europæiske lande indkvarteres der i stor stil flygtninge i tilsvarende midlertidige boliger, f.eks. telte, autocampere og skurvogne.

”Især i den kolde tid, hvor behov for opvarmning i kombination med beboernes store antal på lille areal og ukendskab til lokale forhold kan være en ekstra risikofaktor, må logiske minimumskrav til sikkerhed ikke glemmes. Det er f.eks. opsætning af en røgalarm, selvom der ikke er entydigt lovkrav om det”, fastslår Jacob Christensen, der er næstformand i beredskabschefernes organisation, Danske Beredskaber.

Jacob Christensen forklarer, at de danske regler på området kunne være klarere.

”Det gælder primært de boliger, der er indrettet i campinghytter, pavilloner eller telte, hvor der ikke er specifikke regler, men hvor det er den lokale bygningsmyndighed, der skal vurdere i det konkrete tilfælde. Her er det efter vores opfattelse bl.a. vigtigt at sørge for røgalarm. Men der er også andre forhold, som bl.a. teltmateriale, afstand mellem telte, brand og evakueringsinstrukser, brandslukningsmateriel, mulighed for brandvæsenets indsats (brandvej). Alt det forsøger vi at få optimeret, når vi besigtiger”, fortæller Jacob Christensen.

”Bl.a. Irland har ved byen Carrickmines i dette efterår haft forfærdelige erfaringer med dødsbrand i midlertidige boliger uden brandsikring og røgalarmer mv. Det er simpelthen alt for risikofyldt at glemme eller spare en simpel røgalarm, der kan vække sovende beboere i tide, hvis natopvarmningen pludselig får tag i de ikke altid lige brandsikre materialer”, siger Jacob Christensen.

Ved den irske by Carrickmines omkom 10. oktober 2015 ti personer, der var indkvarteret i en skurvogn på 40 kvadratmeter. Det skete under en natlig brand i den midlertidige bebyggelse, som skurvognen var en del af.

Danske Beredskaber opfordrer derfor alle ansvarlige for midlertidig indkvartering til at huske brandsikkerheden.

”Uanset hvor hastigt en bolig skal findes og uanset hvor kortvarigt opholdet skal være for beboeren, så kan det blive dødeligt fatalt, hvis ikke der er styr på brandsikkerhed og røgalarmer. Derfor skal vi ikke gå på kompromis, selv om ting skal gå stærkt eller er midlertidige”, siger Jacob Christensen.

Annonce