Brandkadetter er en god forretning for samfundet

Arkivfoto: Danske Beredskaber

Brandvæsenernes sociale indsats med uddannelse af unge brandkadetter er en god forretning for samfundet – og kan medvirke til, at færre unge f.eks. søger fællesskab i bander. Ifølge en ny rapport opnår samfundet en gevinst på syv kroner for hver krone, der investeres i brandkadetter. Gevinsten skyldes blandt andet, at der kommer færre hærværksbrande.

Det er organisation Økonomer Uden Grænser, der har udarbejdet en rapport om projektet ”Brandkadetter i Danmark”. Projektet tilbyder en brandkadetuddannelse til unge i alderen 10-18 år, hvor brandfolk gennem en blanding af teori og praksis underviser de unge i forskellige brandmandsfaglige discipliner.

Formålet er at give særligt unge med udfordringer fornyet tro på sig selv gennem succesoplevelser, nye fællesskaber og beredskabsfaglige kompetencer samt kontakt til positive rollemodeller, hvilket reducerer de negative effekter, som følger af de udfordringer, de kæmper med til dagligt. På nuværende tidspunkt er der etableret brandkadetkorps i 10 kommuner. Projektet har ved udgangen af 2017 uddannet 576 brandkadetter over hele landet.

”I tider hvor man taler om at sætte ind overfor bander og utilpassede unge, så er vi stolte af at kunne tilbyde en effektiv social indsats og et positivt fællesskab, der kan gøre en forskel for netop den gruppe unge, der ellers risikerer at søge mod f.eks. banderne”, fortæller Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber, som er interesseorganisation for de kommunale beredskaber – og som er initiativtager og ejer af projektet.

Den samfundsøkonomiske gevinst inkluderer ifølge rapporten blandt andet øget selvtillid og højere gennemførelsesgrad af 9. klasse for kadetterne, færre sager og færre foranstaltninger hos kommunens børne- og ungeafdeling, færre elever i AKT- og specialundervisningstilbud, flere frivillige i beredskabet samt færre hærværksbrande. Ikke alle effekter er inkluderet i analysen, og derfor kan resultatet betragtes som en nedre grænse for den faktiske værdi af projektets indsats.

Gevinst på 28 mio. kr.

Konklusionen på rapporten er, at for hver krone, der bliver investeret i projektet, får samfundet syv kroner igen. Det betyder, at projektet skaber en samfundsøkonomiske gevinst på mere end 28 mio. kr. over en femårig periode hos 10 af landets kommuner.

”Det skal selvfølgelig give mening for kommunen og beredskabet at etablere et brandkadetkorps, så derfor har det været en særlig vigtig øvelse for os at dokumentere, at indsatsen har et højt udbytte både for de unge og deres forældre, men i særdeleshed også for samfundet”, pointerer Bjarne Nigaard. ”Vores medlemmer er socialt bevidste organisation, der tager del i at hjælpe unge mennesker videre på deres vej til et fornuftigt og positivt ungdoms- og voksenliv som robuste samfundsborgere. Vi har selvfølgelig hele tiden troet på, at vores indsats giver god effekt, men det er jo fantastisk, at det nu er dokumenteret i rapporten.”

10 af landets kommuner skaber med brandkadetprojektet samfundsmæssig værdi og giver udfordrede unge nye muligheder. Den indsats kunne komme flere til gavn, hvis flere kommuner vælger at gå samme vej. Men paradoksalt nok løber projektets finansiering ud i 2018.

”Sørgeligt nok må vi desværre konstatere, at vi snart løber tør for penge at køre projektet for. Så jeg håber meget på, at dokumentationen af de effekter vi skaber, måske kan skabe basis for at investere flere penge i projektet fremadrettet. En gevinst på syv gange pengene er trods alt ret gode odds, særligt når man husker på, at der bag tallene gemmer sig menneskeskæbner, der kommer på ret spor”, siger Bjarne Nigaard.

Annonce