Flere brande efter brug af grill på tagterrasser

Google Maps
Frederiksberg brandstation

I Københavnsområdet har der de seneste uger været flere brande på tagterrasser, hvor brandårsagen har været en grill, der enten er væltet eller simpelthen har været placeret for tæt på bygningskonstruktioner. Og det får nu Frederiksberg Brandvæsen til at advare – for en brand på en altan eller tagterrasse kan hurtigt udvikle sig voldsomt og brede sig til boliger eller tagkonstruktionen på bygningen.

”Når man griller på altaner eller tagterrasser, skal man være særligt opmærksom”, understreger brandinspektør Tim Ole Simonsen fra Frederiksberg Brandvæsen. ”Vi anbefaler, at man holder god afstand til bygningskonstruktioner, når man griller. Kan det ikke opfyldes på ens altan eller tagterrasse, bør man ikke grille dér. Udover at holde god afstand, bør man holde grillen under konstant opsyn og altid havde vand eller andet parat til slukning”, siger Tim Ole Simonsen, som tilføjer, at der ofte falder gløder fra grillen ned på gulvbelægningen, og derfor bør der altid være et brandsikkert underlag under grillen – også på en altan eller tagterrasse.

”Blæser det, er der større risiko for spredning af gløder, og så bør der ikke grilles tæt på bygninger. Yderligere udvikler gløderne i grillen den giftige luftart kulilte, og derfor må der ikke grilles på lukkede altaner, og grillen må aldrig placeres indendørs, heller ikke efter tilberedningen af mad”, fortæller Tim Ole Simonsen.

Annonce