Redningsstation genåbnet efter stort sygefravær

Arkivfoto: Claus Olischer

Farvandsvæsenets redningsstation i Hirtshals genåbnede tirsdag efter at have været lukket siden onsdag i sidste uge. Årsagen til lukningen var, at fire af redningsstationens nøglepersoner meldte sig syge. Nogle af sygemeldingerne har angiveligt haft rod i dårligt arbejdsmiljø. Farvandsvæsenets skibsinspektør Mogens Rasmussen fortæller, at alle redningsmænd på nær en er tilbage i tjeneste. Desuden mangler stationen en medarbejder i forhold til den gældende normering.

“Vi har nu en plan for, hvordan stationens redningsberedskab kan opretholdes, herunder bemanding af stationens materiel”, siger Mogens Rasmussen. I løbet af i dag gennemgår skibsinspektøren og stationens mandskab sammen vagtplaner, arbejdsgange og ansvarsfordeling. Det er skibsinspektørens forventning, at en afklaring af arbejdsrutiner og ansvarsforhold vil gavne arbejdsforholdene på redningsstationen.

Redningsstationens mandskab bliver normalt kaldt ud til redningsaktioner af vagthavende officer hos Kattegat Marinedistrikt. Marinedistriktet oplyser, at der i den lukkede periode ikke har været søulykker eller andre hændelser, hvor man har haft behov for assistance fra Hirtshals Redningsstation.

Annonce