Kampagne skal reducere antallet af dødsbrande

I 2017 omkom 61 personer i Danmark i dødsbrande, og trods positive tendenser koster brande fortsat for mange liv. Derfor vil Beredskabsstyrelsen, TrygFonden, Kommunernes Landsforening og Danske Beredskaber relancere indsatsen ”Brandsikker Bolig”, der skal hjælpe samfundets sårbare med at sikre deres hjem mod brand.

Det går i den rigtige retning med antallet af dødsbrande i Danmark. I 1970 omkom 89 personer som følge af brand, mens tallet i 2017 var nede på 61 personer. Antallet af omkomne sidste år var dermed det næstlaveste i de seneste 30 år, oplyser Beredskabsstyrelsen.

”Vi glæder os over, at antallet af danskere, der omkommer ved brand, generelt er faldende. Men 61 menneskeliv er stadig alt for mange, og vi skal fortsat arbejde for at skabe større brandsikkerhed og især forebygge brand i private hjem, hvor langt de fleste brandulykker sker”, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

Derfor har Beredskabsstyrelsen og TrygFonden nu sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Beredskaber relanceret indsatsen ”Brandsikker Bolig”, der skal hjælpe samfundets sårbare med at sikre deres hjem mod brand.

Omkomne er ofte ældre eller syge

Cirka halvdelen af de brande, der medførte omkomne i 2017, opstod som følge af rygning. Det viser nye tal fra Beredskabsstyrelsen.

”Brandene opstår typisk ved, at gløder fra en cigaret får antændt tøj, møbler eller sengetøj. Statistikken viser desuden, at en væsentlig del af de omkomne har begrænset bevægelighed på grund af enten alder eller sygdom”, fortæller Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen.

Netop på grund af deres høje risikoprofil i forhold til brand er ældre og sårbare borgere den vigtigste målgruppe for indsatsen ”Brandsikker Bolig”. Brandforebyggende hjemmebesøg er kerneelementet i indsatsen, hvor den kommunale hjemmepleje bl.a. hjælper brandvæsenerne med at udpege borgere i risikogruppen.

Plejepersonale og brandfolk skal samarbejde

”Skal vi nedbringe antallet af dødsbrande, er det vigtigt, at vi fra alle sider har fokus på de største risikogrupper og så vidt muligt får brandsikret deres hjem. Det kræver bl.a. et godt, tværfagligt samarbejde mellem de kommunale sektorer”, siger Jacob Christensen, der er konstitueret beredskabsdirektør i Brand og Redning Sønderjylland og leder af Danske Beredskabers landsdækkende Netværk Forebyggelse. Han tilføjer:

”Et konstruktivt samarbejde mellem kommunens plejepersonale og brandvæsenets folk kan redde liv, og derfor deltager vi gerne i kampagnen med målet om at skabe gode samarbejder og løsninger over hele landet”.

Målet er, at ”Brandsikker Bolig”-indsatsen i de kommende år skal resultere i et endnu større fald i antallet af dødsbrande i Danmark.

Annonce