Vil nedlægge brandstationen i Hinnerup

Google Streetview

Det er formentlig snart slut med brandstationen i Hinnerup. Det fælleskommunale Beredskab & Sikkerhed ønsker nemlig at nedlægge stationen – og i stedet indgå en aftale med Østjyllands Brandvæsen om, at området fremover skal dækkes fra den kommende brandstation i Lisbjerg. Denne station får 1-minutsberedskab, og dermed vil den kunne nå hurtigere frem til Hinnerup end en lokal station med 5-minuttersberedskab.

Beredskab & Sikkerhed er det fælleskommunale beredskab for Randers, Favrskov og Djursland, og som led i et kommende udbud af brandslukningen vil beredskabet lukke brandstationen i Hinnerup.

Vurderer stationernes placering

I dag står Falck for driften af fem af Beredskab & Sikkerheds brandstationer, herunder brandstationen i Hinnerup, som har ca. 40 udrykninger om året. Aftalerne med Falck udløber 31. december 2021. Derfor er Beredskab & Sikkerhed i gang med at klargøre et udbud af det operative beredskab, herunder en vurdering af de nuværende stationers placering i forhold til øvrige stationer.

Samtidig er Østjyllands Brandvæsen i gang med at opføre en ny station Aarhus Nord med fuldtidsbemanding i Lisbjerg. Den nye brandstation vil stå færdig ultimo 2021. Ifølge Beredskab & Sikkerhed vil brandstationen kunne være hurtigst fremme i Hinnerup-området, fordi det bliver en fuldtidsbemandet brandstation. Og det er i dag et lovkrav, at nærmeste brandstation skal rykke ud – uafhængigt af kommunegrænser.

Direktør: Brandfolkene har gjort det godt

”Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kan fortsætte med brandstationen i Hinnerup. Ikke mindst fordi brandmændene på stationen har gjort det rigtig godt i mange år. Men samtidig er det en god nyhed, at vi fortsat vil kunne tilbyde borgerne i Hinnerup-området de samme gode responstider, som de har i dag, med den nye løsning”, siger beredskabsdirektør Morten Sønderby fra Beredskab & Sikkerhed.

”I januar 2020 indgik vi et strategisk partnerskab med Østjyllands Brandvæsen om etablering af en fælles vagtcentral og fælles operationschef-ordning, bl.a. med det formål at skabe mest mulig vagtcentral og ledelsesmæssig støtte for de to beredskaber inden for de økonomiske rammer. Med det kommende samarbejde om slukning i Hinnerup-området er det klart forventningen, at vi også på det operative område vil kunne drage fordel af et tæt samarbejde med vores nabobrandvæsen til fælles gavn for borgerne i begge beredskaber”, fortæller Morten Sønderby.

Forventer besparelse

”Vi er særligt optaget af trygheden for borgerne i Hinnerup-området. Her har vi fået bekræftet, at Østjyllands Brandvæsen kan overholde de aftalte responstider fra deres nye station i Lisbjerg”, siger borgmester Nils Borring fra Favrskov Kommune, hvori Hinnerup indgår.

Beredskab & Sikkerhed forventer, at den nye aftale vil give en besparelse. Beredskabet understreger også, at besparelsen bliver væsentligt større, hvis alternativet var, at man både skulle drive stationen i Hinnerup og have den aftale med Østjyllands Brandvæsen, som er et krav for at sikre, at den nærmere enhed rykker ud.

Annonce