Vil oprette ny brandskole på Ærø

Senest i 2017 skal Ærø Kommune have en ny brandstation på plads i Marstal, da den nuværende brandstation er blevet solgt. Men meget tyder på, at der ikke bare bliver tale om en brandstation. Sammen med Marstal Navigationsskole vil kommunen nemlig etablere en brandskole med et samlet øvelsesareal på 3.000 kvm.

Den kommunale brandstation i Marstal er blevet solgt, og kommunen skal være ude af bygningerne ved udgangen af 2017. Planen er, at der i stedet skal indrettes en brandstation på den nuværende materielgård i Marstal.

Ærø Kommune havde oprindeligt afsat 4,5 mio. kr. til den nye brandstation, men tingene kompliceres af, at Ærøs beredskab fra årsskiftet bliver en del af det fælleskommunale Beredskab Fyn. Ud over brandstationen i Ærø er der i dag også en brandstation i Dunkær, som drives af Ærø Redningskorps, men det er i princippet Beredskab Fyn, som skal tage stilling til, om der fortsat skal være to brandstationer på Ærø. Kommunens plan er imidlertid, at den nuværende brandstation stilles vederlagsfrit til rådighed for det fælles beredskab frem til 2017, hvorefter indtægterne fra salget af den gamle station – 650.000 kr. – stilles til rådighed til finansiering af den nye station, mens Beredskab Fyn selv skal betale restsummen.

Vil have dialog med Beredskab Fyn om brandskole

Nu har Marstal Navigationsskole så foreslået, at den kommende brandstation også skal rumme en brandskole med et øvelsesareal på 3.000 kvm. Det er der plads til på materielgården, og Ærø Kommune er interesseret i forslaget – og er indstillet på at gå i dialog med Beredskab Fyn om etablering af brandskolen, der i så fald bliver en konkurrent til brandskolen i Svendborg.

I første omgang ønsker Ærø Kommune, at navigationsskolen og kommunen arbejder videre med at få konkretiseret planerne. Indtil videre peger en arbejdsgruppe dog på, at der skal bygges en stor øvelseshal, et undervisningslokale til 24 personer, diverse værksteder og depotbygninger samt etableres en membran til sikring af grundvandet. I alt vil der være tale om en ekstra investering på ca. 2 mio. kr., som Marstal Navigationsskole skal stå for – men formentlig med delvis finansiering fra forskellige fonde.

Planerne om den nye brandskole skal i den kommende uge behandles politisk i Ærø Kommune.

Annonce