Beredskab Fyn: ”Stor bekymring” over kvaliteten af Falcks brandberedskab

De seneste fire år har Falck haft problemer med at leve op til det serviceniveau, som er fastsat i redningskorpsets brandslukningskontrakt med Beredskab Fyn. Ifølge Beredskab Fyn har Falck problemer med at levere sikker drift, og det fik beredskabet til at udtrykke ”stor bekymring og kritik”. Ifølge Falck er der nu iværksat en række særlige initiativer, bl.a. om rekruttering af brandfolk.

Falck står for brandslukningen i langt størstedelen af Beredskab Fyns dækningsområde, hvor kun brandstationerne i Odense og Marstal drives i Beredskab Fyns eget regi.

Ifølge Beredskab Fyn har man siden 2016 tæt fulgt omfanget og karakteren af de afvigelser, som Falck har haft i forhold til det serviceniveau, som er fastsat i de to parters brandslukningskontrakt.

Beredskab Fyn har igennem de seneste år haft periodiske driftsopfølgningsmøder og møder på chefniveau med Falcks ledelse om de udfordringer, som Falck har med at levere sikker drift på nogle stationer.

Problemerne kulminerede kort før årsskiftet, hvor summen og karakteren af afvigelser på flere stationer fik Beredskab Fyn til at indkaldt direktøren for Falcks brandområde til et møde. Her tilkendegav Beredskab Fyn ”en stor bekymring og kritik omkring Falcks evne [til] på nogle stationer at levere den aftalte ydelse i den aftalte kvalitet”. Beredskab Fyn anmodede på mødet Falck om at udarbejde en strategi for forbedring af kvaliteten.

Falck: Arbejder målrettet på at løse udfordringerne

Falck oplyser, at redningskorpset efter mødet har arbejdet målrettet på at løse udfordringerne, og at man har iværksat en række særlige initiativer. Falck er bl.a. i gang med at implementere en ny applikation, der giver et væsentligt bedre overblik over, hvor mange deltidsbrandfolk, der er til rådighed på ethvert tidspunkt.

Desuden har Falck iværksat en ny rekrutteringskampagne i samarbejde med Beredskab Fyn og Blivbrandmand.nu. Den indsats har medført, at Falck har rekrutteret 13 nye deltidsbrandfolk siden januar 2021.

Annonce