Ambulance Syd har betalt 4,3 mio. kr. for overtrædelser af arbejdstidsregler

I alt 134 nuværende og tidligere ambulancereddere i Ambulance Syd har fået udbetalt godtgørelser for overtrædelse af den såkaldte 48-timersregel. For den enkelte redder er godtgørelsen på mellem 10.000 og 50.000 kr. Samlet er der udbetalt godtgørelser på 4.285.000 kr. Yderligere 19 sager er fortsat under behandling.

48-timersreglen blev indført som led i en implementering af EU’s arbejdstidsdirektiv i 1993. Den indebærer, at en medarbejder højst må arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit, målt over en referenceperiode på 4-12 måneder. Medarbejder må således godt i dele af referenceperioden arbejde mere end 48 timer om ugen, men skal så arbejde mindre i andre dele af referenceperioden.

Hos Region Syddanmarks ambulanceselskab, Ambulance Syd, har der været udfordringer med brud på 48-timersreglen. Derfor har Ambulance Syd givet nuværende og tidligere reddere mulighed for at fremkomme med et ønske om at få gennemgået deres arbejdstid for eventuelle brud på 48-timersreglen fem år tilbage i tid.

Brud i 134 af 200 sager

Status er, at 200 reddere har henvendte sig. Sagerne er derefter blevet individuelt gennemgået og vurderet i forhold til, om der i den enkelte sag var sket brud på 48-timersreglen samt størrelsen på en eventuel godtgørelse.

I 66 ud af de 200 sager kunne Ambulance Syd ikke konstatere et brud på 48-timersreglen. I de resterende 134 sager er der udbetalt godtgørelser i størrelsesordenen 10.000 – 50.000 kr. Samlet er der udbetalt godtgørelser på 4.285.000 kr.

Efterfølgende er der modtaget henvendelser fra yderligere 19 reddere, der ønsker en vurdering, og de sager er Ambulance Syd nu i gang med at behandle.

Ambulance Syd oplyser, at der er iværksat tiltag i vagtplanlægningen, der sikrer, at 48-timersreglen nu overholdes.

Samtidig er der dog ny lovgivning på vej, som på visse betingelser giver mulighed for at aftale undtagelser, sådan at den enkelte medarbejder kan samtykke til ikke at være omfattet af 48-timersreglen i forbindelse med rådighedsvagt. Lovforslaget er under behandling i Folketinget, og der lægges op til ikrafttrædelse den 1. juli 2024.

Annonce