Vil have billigere brandslukning i den sydlige del af Aarhus

Google Maps
Arkivfoto

I dag har Aarhus Kommune kontrakt med Odder Brandvæsen om brandslukningen i den sydlige del af Aarhus Kommune. Men Aarhus Kommune mener, at Odder Brandvæsens pris for at dække et område med ca. 8.000 indbyggere er for høj, og derfor forhandles der nu om en ny aftale. Men samtidig har Aarhus Kommune indledt forhandlinger med Brand & Redning Skanderborg om en mulig overtagelse af opgaven, selv om det kan give længere udrykningstider.

Odder Brandvæsen dækker områder som Beder, Malling, Solbjerg og Ajstrup, hvor brandfolkene fra Odder kan nå hurtigere frem end deres kollegaer fra Aarhus. Men aftalen er for dyr, mener Aarhus Kommune.

”Vi har regnet ud, at vi i flere år har betalt en rimelig stor pris til Odder Kommune for brandberedskabet, og derfor har vi bedt om en genforhandling. Det er Odders borgmester gået med til, og vi har haft en god forhandling, som ikke er afsluttet”, fortæller Bünyamin Simsek (V), der er rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, til Århus Stiftstidende.

Men Aarhus Kommune forhandler også til anden side. En alternativ mulighed er nemlig, at det i stedet bliver Brand & Redning Skanderborgs station i Hørning, som dækker området. Det har imidlertid givet bekymring for udrykningstiderne, da kritikere mener, at der på grund af dårlige veje kan gå op til 30 minutter inden brandkøretøjerne fra Hørning når frem.

”Hvis det viser sig, at det vil tage brandvæsnet i Hørning 30 minutter at nå frem, så bliver det ikke dem, der får opgaven. Byrådet har sat et krav til udrykningstiden på 20 minutter, og den skal overholdes”, fastslår Bünyamin Simsek.

Indtil videre forhandler Aarhus Kommune dog med begge nabobrandvæsener, og Bünyamin Simsek afviser, at man har besluttet at opsige kontrakten med Odder Brandvæsen: ”Vi forhandler fortsat også med Odder, som tilmed har vist sig åbne for at udvide dækningsområdet længere mod nord til nogenlunde samme pris. Så det er ikke afgjort endnu, og jeg sætter ikke min underskrift på en aftale, der ender med en udrykningstid ud over de tidsgrænser, byrådet har sat”, siger Bünyamin Simsek til Århus Stiftstidende.

Den nuværende kontrakt med Odder Brandvæsen vil tidligst kunne opsiges med virkning fra den 1. januar 2014.

Annonce