Højhusbyggeri giver behov for stigevogn i Odder

Google Maps
Arkivfoto

Et nyt højhusbyggeri i Odder, som ventes at stå færdigt om godt et år, medfører, at Odder Brandvæsen gerne vil anskaffe en stigevogn. Brandvæsnets nuværende stigemateriel er nemlig utilstrækkeligt til et byggeri over tre etager – brandvæsnet har godt nok en en ældre efterløberstige fra 1968, men den kan ikke anvendes som redningsstige. Den tager uforholdsmæssig lang tid at håndtere og er krævende for mandskabet. Stigen har heller ikke nogen form for overlastsikring, og kan derfor vælte. Men indtil videre siger politikerne nej til brandvæsenets ønske om en stigevogn.

Brandvæsenet har ikke mulighed for at indgå permanente aftaler med nabobrandvæsener om tilkald af drejestige, da stigevognen efter den nuværende lovgivning skal være fremme indenfor 10 minutter. Derfor anbefaler forvaltningen, at der anskaffes en brugt stigevogn fra 1992. Købsprisen vil være ca. 1 mio. kr., hvortil kommer årlige udgifter på ca. 100.000 kr. til driftsudgifter i form af årlig kontrol af sikkerhedssystemer, forsikringer, reparationer, brændstof samt øvelser m.v. Stigevognen skal primært anvendes ved brand i høje bygninger, men kan også bruges ved andre opgaver, f.eks. tagbrande, samt som sikkerhedsanker for brandmanden på taget ved skorstensbrande. Stigevognen vil også give en forbedring af brandmandskabets sikkerhed ved stigearbejde.

Som alternativ til anskaffelsen af en stigevogn kan kommunen kræve byggeriet udstyret med sikkerhedstrapper, hvis brandvæsnets stigemateriel ikke er tilstrækkelig. Både forvaltningen og beredskabskommssionen indstillede dog til politikerne, at der blev anskaffet en stigevogn, men indtil videre er politikerne ikke indstillede på, at imødekomme brandvæsenets ønske om en stigevogn. Ved behandlingen i Odder Kommunes økonomiudvalg besluttede politikerne således, at forvaltningens indstilling ikke kan imødekommes.

Annonce