Brandvæsen

Analyse: Der er næsten aldrig brand ved alarmtryk

En analyse af udrykninger til de godt 220.000 alarmtryk, der er installeret i Danmark, viser at landets brandvæsener i 2016 rykkede ud 1.593 gange på grund af et aktiveret alarmtryk. Men bare 26 gange var der en brand, og selv her tyder analysen på, at alarmeringen via alarmtryk hverken har betydning for udrykningstid eller brandudbredelse.

Brandvæsen

Varslingssystem til døve og hørehæmmede fungerede ikke på Store Hyledag

Traditionen tro testede myndighederne sirenevarslingssystemet den første onsdag i maj. I alt blev 1.078 sirener aktiveret på ”Store Hyledag” for at sikre, at de virker, og at befolkningen ved, hvordan man skal forholde sig. Beredskabsstyrelsens foreløbige data viser, at omkring 10 sirener meldte fejl. Det betyder, at tæt ved 100 procent af sirenerne fungerede fejlfrit. Derimod fungerede varslingen til døve og hørehæmmede ikke.

Brandvæsen

Styrelse: Brandvæsenerne skal ikke betale for dyrlæger

Hvis brandvæsenet udfører dyreredning i forbindelse med brandslukning, så er opgaven utvivlsomt omfattet af beredskabsloven. Men det er mere tvivlsomt, om andre former for dyreredning er omfattet. Det skriver Beredskabsstyrelsen i en udtalelse om en konkret sag, hvor et brandvæsen rykkede ud til en hest, der sad fast med begge bagben i en brønd. Styrelsen slår fast, at brandvæsenet ikke skal betale for dyrlæge til hesten.

Brandvæsen

Sparekrav fører til lukning af museum

Beredskabsstyrelsens Museumsdepot i Esbønderup bliver indtil videre lukket for publikum og de frivillige, som har brugt en dag om ugen på stedet gennem mange år. Mellem 300 og 500 har besøgt museet hvert år, men udsigten til en besparelse på 500.000 kr. får nu Beredskabsstyrelsen til at lukke museet, men dog bevare de udstillede genstande.