Brandvæsen

Ny praksis skal give færre beredskabsmeddelelser om brande

I 2014 blev der udsendt 24 beredskabsmeddelelser til befolkningen via DR og TV2. Det var den foreløbige kulmination på en tendens inden for de sidste 10 år, hvor der er sket en markant stigning i antallet af beredskabsmeddelelser. Derfor justerer Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet, DR og TV 2 nu praksis, så der kun udsendes beredskabsmeddelelser, hvis der er tale om livsfare.

Brandvæsen

App til mobilvarsling er nu hentet over 100.000 gange

Beredskabsstyrelsens nye advarsels-app, Mobilvarsling, er nu blevet downloadet over 100.000 gange, siden den blev lanceret den 24. februar i år. App’en kan advare brugerne med en besked på deres mobiltelefoner, når myndighederne udsender advarsler, der gælder for de områder, de har valgt, eller dér, hvor de befinder sig.

Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen nedlægger 46 stillinger

Beredskabsstyrelsen skal spare 30 mio. kr. i år og 45 mio. kr. næste år. Det fører nu til, at Beredskabsstyrelsen nedlægger 46 af de i alt 500 stillinger i styrelsen. Det er især hovedkontoret i Birkerød og beredskabscenteret på Bornholm, der rammes. På hovedkontoret indføres der samtidig en ny struktur, efter at en række opgaver overgår til Forsvarets fællesfunktioner.

Brandvæsen

Brandvæsen i hård strid med Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsens holdninger mangler faglig dokumentation, er ikke faktuelt underbyggede og har ikke hjemmel i lovgivningen. Så hård er kritikken fra Trekantområdets Brandvæsen, efter at Beredskabsstyrelsen på en række punkter underkender brandvæsenets nye dimensioneringsplan. Der lægges op til voldsomme nedskæringer i beredskabet, og det bekymrer Beredskabsstyrelsen.

Brandvæsen

Organisationer: Uovervejede ændringer truer brandsikkerheden

Den nationale brandforebyggelsesstrategi, som en arbejdsgruppe under Beredskabsstyrelsen i øjeblikket arbejder på, vil komme til at lide af nogle alvorlige mangler. Det frygter Danske Beredskaber og SikkerhedsBranchen, som nu beder politikerne om at forholde sig til en række faktorer, som arbejdsgruppen ifølge de to organisationer helt overser.

Brandvæsen

Markbrande mangedobles i høstperioden

Høsten er gået i gang rundt omkring i landet, og dermed er risikoen for markbrande også forhøjet. Når høsten begynder for alvor i Danmark, stiger brandrisikoen nemlig markant på markerne. De kommunale redningsberedskaber kører i de værst ramte måneder ud til seks gange så mange markbrande som på en normal måned.

Brandvæsen

Øvelse: Radioaktiv sky rammer by nær Viborg

Beredskabsstyrelsen holder i den kommende uge en stor måleøvelse i Finderup øvelsesområde ved Viborg. Under øvelsen vil målehold fra Tyskland, Norge, Sverige, Island og Danmark øve sig i at kortlægge radioaktiv forurening i en by. Omkring 50 personer iført beskyttelsesudstyr og med støtte fra luftbårne droner rykker således ud for at måle den radioaktive forurening.

Brandvæsen

Nye superpumper kan fjerne 15.000 liter vand i minuttet

To superpumper med en kapacitet på hver 15.000 liter/min. bliver fremover en del af Beredskabsstyrelsens pumpeberedskab, der indsættes mod oversvømmelser efter skybrud, kraftig regn og stormflod. Pumperne er næsten tre gange kraftigere end de største af de pumper, som Beredskabsstyrelsen indtil nu har haft indsat ved større oversvømmelser.