Vil udvide organisationen med præhospital direktør og lægelig chef

I dag er Region Syddanmarks præhospitale område organisatorisk en del af regionens afdeling for sundhedsplanlægning. Men nu vil regionen investere 5 mio. kr. i at oprette en selvstændig organisation med en præhospital direktør og en lægelig chef i spidsen. De vil blive understøttet af en ny stabsenhed og en kvalitets- og uddannelsesenhed.

Det præhospitale område i Region Syddanmarks ledes i dag af en præhospitalschef, mens den regionale ambulanceoperatør, Ambulance Syd, er underlagt en direktør i regionen. Men fremover bliver det præhospitale område selvstændigt under navnet Præhospital Syd.

Regionen vil i den kommende tid ansætte en præhospital direktør samt en lægelig chef, der kommer til at referere til den præhospitale direktør. AMK-vagtcentralen samt Ambulance Syd vil også blive underlagt den præhospitale direktør.

Opretter to nye administrative enheder

Der oprettes også en ny kvalitets- og uddannelsesenhed, der på strategisk niveau bl.a. skal sikre ensartet uddannelse og kvalitet på tværs af ambulanceoperatører.

På kvalitetsområdet skal den nye enhed bl.a. udarbejde retningslinjer, instrukser og procedurebeskrivelser, der rækker på tværs af enheder i den nye præhospitale organisation. Den nye enhed skal samtidig gennemføre kvalitetsmonitorering og sikre, at der følges op på klagesager og UTH’er i de enkelte dele af organisationen. I uddannelsessporet skal kvalitets- og uddannelsesenheden sikre, at medarbejderne i ambulancetjenesten i Region Syddanmark tilbydes uddannelse og efteruddannelse.

Til at understøtte den nye direktion samt de øvrige enheder og afdelinger etableres der ligeledes en stabsenhed, der skal varetage andre koordinerende opgaver på tværs af Præhospital Syd.

Det er planen, at den nye organisation skal være på plads og i drift i starten af 2025. Den får base i Odense i tilknytning til det eksisterende lokalefællesskab mellem Ambulance Syd og AMK-vagtcentralen. Organisationen er budgetteret til at koste ca. 5 mio. kr. om året.

Annonce