Brandvæsen

Frivillige lavede happening under møde i beredskabskommission

I alt 15 frivillige fra Stevns Brandvæsen var mandag eftermiddag mødt frem på beredskabsgården i Store Heddinge, hvor de i protest mod dårlige samarbejdsforhold gennemførte en stille happening, mens Stevns Kommunes beredskabskommission holdt møde. Og på mødet blev det da også besluttet, at den nytiltrådte beredskabschef i løbet af den næste måned skal lave et udkast til en strategi for det frivillige arbejde i beredskabet.

Brandvæsen

Mangel på frigørelsesudstyr forsinkede redningsindsats

Da en 44-årig mand tirsdag blev fastklemt i en trafikulykke, måtte beredskabet i Stevns Kommune tilkalde assistance fra nabokommunen Køge. Den nærmeste brandstation, Falck i Hårlev, har nemlig ikke frigørelsesudstyr, og i stedet skal hjælpen komme fra det frivillige beredskab i Store Heddinge. Men her virkede tilkaldesystemet ikke.

Brandvæsen

Personalesag afsluttet – beredskabschef er tilbage på arbejdet

Stevns Kommunes beredskabschef er fra i dag tilbage i sit arbejde som chef for Stevns Brandvæsen. Beredskabschefen blev den 17. september 2010 fritaget for tjeneste i forbindelse med en intern personalesag, som nu er afsluttet. Viceberedskabsinspektøren, der blev fritaget for tjeneste samtidig med beredskabschefen, er fortsat fritaget for tjeneste, men Stevns Kommune forventer en afklaring i løbet af et par uger. 

Brandvæsen

Stevns Brandvæsen får midlertidig ledelse mens personalesag behandles

Efter at Stevns Kommune i sidste uge valgte at fritage sin beredskabschef og viceberedskabsinspektør for tjeneste, er der nu aftalt en ny, midlertidig struktur i Stevns Brandvæsen. I den nye struktur er vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann konstitueret beredskabschef, mens Kristian Jensen er udnævnt til daglig leder af brandvæsenet og herunder skal stå for kontakten til de frivillige i beredskabet.