Stevns Brandvæsen får midlertidig ledelse mens personalesag behandles

Efter at Stevns Kommune i sidste uge valgte at fritage sin beredskabschef og viceberedskabsinspektør for tjeneste, er der nu aftalt en ny, midlertidig struktur i Stevns Brandvæsen. I den nye struktur er vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann konstitueret beredskabschef, mens Kristian Jensen er udnævnt til daglig leder af brandvæsenet og herunder skal stå for kontakten til de frivillige i beredskabet.

Kristian Jensen skal fremdeles fungere som indsatsleder sammen med Bo Sabro og Søren Hopff. Sidstnævnte er tidligere viceberedskabsinspektør i Stevns Brandvæsen og vender altså nu tilbage som indsatsleder, skriver Dagbladet.

Derudover har Stevns Kommune indgået en aftale med Faxe Kommune om assistance til løsning af en række administrative opgaver. “Det drejer sig om f.eks. brandteknisk byggesagsbehandling, de lovpligtige brandsyn på institutioner og ejendomme, kontakt til skorstensfejere og sager om salg og brug af fyrværkeri. Men borgerne skal blot henvende sig til Stevns Brandvæsen som hidtil – så sørger de selv for at ekspedere sagerne videre til Faxe Kommune”, siger Bjørn Voltzmann.

Bjørn Voltzmann understreger, at strukturen er midlertidig og kun gælder, så længe personalesagen mod de to chefer behandles. “Vi har givet hinanden håndslag på, at denne sag ikke må berøre hverken forholdet til borgerne eller Stevns Brandvæsens frivillige, der leverer et uvurderligt stykke arbejde for os”, siger den konstituerede beredskabschef.

Annonce