Ændringer i retningslinjer for brugen af SINE

Arkivfoto

I næste uge træder flere ændringer i retningslinjerne for brugen af SINE i kraft. Den primære ændring handler om proceduren for skift til skadestedssæt (SKS) og hvem, der kan træffe beslutningen ved hændelser på land og på vand. Desuden er der udarbejdet retningslinjer for brugen af direct mode (DMO).

Retningslinjer for skift til tildelt SKS ændres fra den 2. april 2019.

Ved hændelser, hvor politiet har den koordinerende ledelse, gælder herefter, at indsatsledelsen skal være enige om at skifte til tildelt SKS, men ikke længere behøver at se hinanden i øjnene, inden skift foretages. Skift til tildelt SKS kan ske enten under fremkørsel eller i indsatsområdet. Nærmere oplysninger fremgår af kapitel 3 i TOAS-dokumentet, der angiver retningslinjerne for den operative anvendelse af SINE.

Ved hændelser på vand (hav og fjord) gælder, at det under SAR- og MAS-operationer er henholdsvis JRCC- eller MAS-vagten, der beslutter, hvornår der skiftes til tildelt SKS. Det er dermed ikke længere indsatsledelsen på land, der træffer beslutning om skift til tildelt SKS under SAR- og MAS-operationer. Nærmere oplysninger fremgår af kapitel 5 i TOAS-dokumentet.

Endvidere er der udarbejdet retningslinjer for brugen af DMO (direct mode) og for den tværgående kommunikation i DMO SKS. TOAS-dokumentets kapitel 6 beskriver retningslinjerne for kommunikation i DMO, og netskitser er tilgængelige her.

Annonce