Redningshelikoptere kan snart anvende SINE

Arkivfoto: Daniel Mathiasen

Om kort tid bliver det nye SINE AGA-net formelt godkendt, og så vil redningshelikopterne kunne kommunikere med beredskaberne på jorden ved hjælp af SINE. AGA-nettet (Air-Ground-Air) er konfigureret til brug i luften op til 500 meter, og det er faktisk allerede i drift – og har også været anvendt under konkrete redningsaktioner, hvor den fælles kommunikationsplatform har sikret samarbejdet mellem de forskellige beredskaber.

Klokken 20.28 en fredag aften i april i år fik politikommissær og vagtchef Henrik Oryé fra Københavns Politi melding om, at der muligvis var set en person i kanalerne i Københavns Havn. Vagtchefen handlede resolut og tilkaldte assistance fra dykkere fra Københavns Brandvæsen, en ambulance, en redningshelikopter og en marinehjemmeværnskutter. I et tæt samarbejde deltog aktørerne fra de forskellige beredskaber de næste timer i eftersøgningen i havneområdet. SINE radionettet var deres fælles kommunikationsplatform.

“Vi får tildelt et skadestedssæt, som alle slår over på ved ankomsten til Københavns Havn. Som vagtchef er det vigtig for mig, at alle kommunikerer efter de samme retningslinjer, og at al tale går tydeligt igennem. Kommunikationen på SINE er klar og tydelig den dag”, fortæller Henrik Oryé.

Vagtchefen tilføjer, at den største udfordring ved de tværgående indsatser er at sikre god radiodisciplin med korte meldinger, og at alle involverede parter ved, hvem der koordinerer og leder en indsats. “Vi var fire personer, der mestrede denne disciplin til fulde på en seriøs og professionel måde. Kommunikationen blev desuden overvåget fra alarmcentralen i København”, siger Henrik Oryé.

Fokus på skadestedssæt

SINE blev færdigudrullet i 2010, og siden har alle beredskaber kommunikeret på radionettet via særlige SINE-terminaler. Til dagligt taler de enkelte beredskaber internt sammen på deres egne talegrupper, men når f.eks. politi, brandvæsen og forsvarets redningshelikoptere deltager i en fælles eftersøgning, slår de over på en fælles talegruppe – et skadestedssæt – hvor al tværgående kommunikation foregår.

I Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har man siden implementeringen af SINE intensiveret arbejdet med anvendelse af skadestedssæt i beredskaberne.

“Vi har arbejdet hårdt på at udvikle klare og præcise retningslinjer for brugen af skadestedssæt, så alle beredskaber kender deres rolle ved en fælles indsats. Radiokommunikation på tværs af beredskaberne er en kompleks sag, og derfor kan vi kun opfordre til øvelse og undervisning i brugen af skadestedssæt”, siger Carsten Mau, der er sektionsleder i Center for Beredskabskommunikation.

Ikke stærkere end det svageste led

Henrik Oyré er enig i, at den optimale brug af skadestedssæt opnås via gentagne øvelser og undervisning.

“Politiet er ansvarlig for den koordinerende ledelse ved hændelser, hvor flere beredskabsaktører arbejder sammen. Hvis ikke mine kolleger og samarbejdspartnere er trænet i at bruge skadestedssæt, kan der opstå kommunikationsproblemer. Det kan have konsekvenser for vores fælles indsats. Vi er ikke stærkere end det svageste led”, siger Henrik Oyré og tilføjer, at politiet næsten dagligt planlægger, afholder og evaluerer på øvelser, hvor netop kommunikationen på SINE er et emne.

SINE-radio i redningshelikopter

Redningshelikopteren, der deltog i eftersøgningen den fredag aften i april, havde som en af de første i landet fået installeret en SINE-radio. Indtil for blot en måned siden har helikoptere enten kommunikeret via gamle radioer eller Søværnets Operative Kommando (SOK) for at komme i kontakt med beredskaberne på jorden. Det har været en kompliceret og tidskrævende ordning, som der nu snart bliver gjort op med.

SINE AGA-nettet (Air Ground Air) gør det muligt for helikoptere at kommunikere med beredskaberne på jorden via SINE. Nettet er konfigureret til brug i luften op til 500 meter, og det forventes formelt godkendt i første halvdel af 2013.

“Selvom SINE AGA-nettet endnu ikke er endeligt godkendt, er det faktisk i drift i hele landet. Vi er meget tæt på at kunne give den endelige godkendelse af nettet i luftrummet over Danmark og kan dermed sætte punktum for lang tids arbejde. Og vi kan glæde os over, at samtlige beredskaber nu kan kommunikere via SINE, hvad enten det er til lands, til vands eller i luften”, fortæller Peter Carpentier, der er sekretariatschef i Center for Beredskabskommunikation.

Peter Carpentier tilføjer, at det er Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation, der godkender SINE AGA-nettet, mens det er Dansk Beredskabskommunikation, der udvikler og driver det.

Annonce