Milliardkontrakt på drift af SINE-netværket er nu underskrevet

Rigspolitiet og Dansk Beredskabskommunikation A/S har nu underskrevet milliardkontrakten på drift af SINE-radionetværket. Kontrakten indebærer, at det kommende kommunikationsnet fortsat vil være baseret på TETRA-teknologien. Dermed kan beredskaberne fortsætte brugen af de nuværende radioer og det eksisterende udstyr på vagtcentralerne, men der skal ske udskiftning af kontrolrumsudstyr.

Den nye kontrakt mellem Rigspolitiet og Dansk Beredskabskommunikation A/S vil efter planen gå i drift den 1. april 2026, men implementeringen starter allerede nu efter kontraktens indgåelse.

Beredskaberne vil med den nye kontrakt have den samme funktionalitet til rådighed, herunder bl.a. prioritering af opkald, kryptering af tale, understøttelse af gruppekaldsfunktioner, individuelle opkald og nødopkald. Desuden kan beredskabernes fortsat sende statusbeskeder, anvende push-to-talk og kommunikere i direkte tilstand (DMO). Beredskaberne vil også minimum have samme udendørs dækning, som i dag. Dertil vil der være mulighed for at tilkøbe indendørs dækningsanlæg på kontrakten.

Meldingen fra Rigspolitiet er også, at beredskaberne kan fortsætte brugen af de nuværende radioer med de nuværende talegrupper. Radioer vil ligeledes forsat kunne indkøbes på kontrakten. Desuden vil eksisterende udstyr i f.eks. vagtcentraler kunne genanvendes. Der vil dog i løbet af 2024 skulle ske en udskiftning af udstyr i kontrolrum hos de fleste vagtcentraler fra en decentral løsning (ICCS) til en centraliseret løsning (DCS). Udskiftningen er omkostningsfri for de enkelte beredskaber.

Kan fortsat ikke sende større datamængder

Som en del af den nye kontrakt vil der inden kontrakten går i drift blive implementeret en ny funktionalitet, som gør det muligt for radioen automatisk at skifte til bredbånd i områder, hvor SINE-dækningen er dårlig. Funktionaliteten vil kunne bruges af de nyere radioer, der forbindes til SINE-infrastrukturen via WiFi til f.eks. et hotspot eller en smartphone, der så forbinder videre via 4G eller 5G.

Da den nye kontrakt fortsat er baseret på TETRA-teknologien, som er et smalbåndsbaseret radiokommunikationsnet til talekommunikation, vil teknologien fortsat ikke understøtte transmission af større datamængder til f.eks. video-streaming eller deling af billeder fra indsatsområde til vagtcentral.

Annonce