Kontrakt på det nye SINE-netværk udskydes igen-igen

Arkivfoto

Selv om der i 1½ år ikke har eksisteret en egentlig kontrakt på driften af beredskabets SINE-netværk med 45.000 brugere, så er et udbud at kontrakten gang på gang blevet ramt af forsinkelser. Nu har Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation så annonceret endnu en udskydelse. Denne gang er det fristen for at give tilbud, som skydes til november 2022. Rigspolitiet kan ikke sige, hvilket indflydelse det får på tidsplanen.

Det samfundsvigtige SINE-netværk drives i dag efter en nødplan. Den nuværende kontrakt mellem Rigspolitiet og virksomheden Dansk Beredskabskommunikation udløb nemlig i maj 2021 efter flere forlængelser. Derefter kunne kontrakten ikke lovligt forlænges yderligere. Men uden at der er juridisk grundlag for det, har Rigspolitiet som led i nødløsningen forlænget kontrakten frem til 2024.

Et nyt udbud skulle egentlig være startet i 2019, så de 45.000 brugere indenfor brandvæsen, ambulancetjeneste og politi kunne kobles på et nyt netværk inden kontraktens udløb. Men udbuddet af den nye kontrakt – der har en værdi på mellem 1,8 og 2,7 mia. kr. – er derefter gang på gang blevet udskudt af Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation.

Fire virksomheder prækvalificeret

I maj i år meddelte Rigspolitiet imidlertid, at virksomhederne Consortium CAC (bestående af virksomhederne Cibicom A/S, On Tower Denmark ApS og Airbus Defence and Space OY), Dansk Beredskabskommunikation A/S, Nokia Solutions and Network OY og Telenor A/S var blevet prækvalificeret til at byde på SINE-kontrakten.

De egentlige forhandlinger er dog ikke gået i gang. Det meddeler Rigspolitiet nu:

”På baggrund af en anmodning fra de prækvalificerede leverandører og efter en samlet vurdering er det besluttet at udskyde fristen for afgivelse af indledende tilbud til den 22. november 2022. Den længere frist vil sikre, at alle de prækvalificerede leverandører, som ønsker at afgive tilbud, får tilstrækkelig tid til at gennemarbejde deres tilbud, herunder inddrage de svar, som de har modtaget på deres spørgsmål vedr. genudbuddet”.

Rigspolitiet oplyser desuden, at man ikke kan vurdere, hvilken indflydelse udskydelsen af tilbudsfristen får på den samlede tidsplan for udbuddet.

Efter den 22. november 2022 følger evaluering af de indkomne tilbud og forhandlingsrunder med tilbudsgiverne. Når udbudsprocessen er afsluttet, skal den vindende tilbudsgiver opgradere eller etablere beredskabsnettet, hvorefter systemet går i drift.

Annonce