Nordsjællands Politi får ny struktur

Foto: Rigspolitiet

Rigspolitiet har nu godkendt en ny struktur for Nordsjællands Politi. Målet med den nye struktur er at skabe bedre service for borgerne. Det skal først og fremmest ske gennem en styrket forebyggelsesindsats, mere ro til efterforskning og forebyggelse samt forbedret sagsbehandling og rammer, som giver en bedre balance i hverdagen for medarbejderne.

Med den nye struktur styrker Nordsjællands Politi sit arbejde med forebyggelse og nærhed. Det sker ved at samle indsatsen, så der lettere kan skabes fælles retning og sammenhængskraft.

Samtidig ansættes der flere forebyggelsesmedarbejdere, og samarbejdet med kommunerne styrkes ved, at der vil være en områdebetjent tilknyttet hver kommune, som skal arbejde målrettet med forebyggelse i netop den kommune. Den nye struktur skal også så vidt muligt friholde forebyggelsesmedarbejderne fra f.eks. bevogtningsopgaver.

Politidirektør: Mere og bedre politiarbejde

”Det er vores vurdering, at vi med den nye struktur kan få mere og bedre politiarbejde ud af politikredsens ressourcer. Det gælder både forebyggelse, efterforskning og patruljering”, siger politidirektør Jens-Christian Bülow, Nordsjællands Politi, og tilføjer:

”Der er et godt og vigtigt samarbejde om forebyggelse mellem Nordsjællands Politi og de 13 kommuner. Det samarbejde ser jeg meget frem til, at vi kan styrke yderligere med de nye tiltag”

Et andet vigtigt mål med den nye organisering er at blive bedre til at behandle de mange almindelige sager Det skal ske ved at samle store dele af sagsbehandlingen i to centre.

”En almindelig sag for politiet vil være en væsentlig sag for den enkelte borger. Derfor skal vi også kunne behandle disse sager indenfor rimelig tid og med den rigtige kvalitet i sagsbehandlingen”, siger Jens-Christian Bülow.

Ingen stationer nedlægges

Nordsjællands Politi bevarer stationerne i Helsingør, Hillerød, Frederikssund og Gentofte samt Udlændingecenteret i Birkerød. Ekspeditionerne på politistationerne vil være åbne for borgerne i samme omfang som i dag, og alle rådhusbutikkerne bevares.

Det almindelige beredskab, det vil sige de udkørende patruljer, får fremover mødested på politistationerne i Helsingør, Hillerød og Gentofte. Her vil betjentene – i lighed med i dag – møde ind, finde deres makker, pakke patruljevognen og køre ud i politikredsen efter anvisning fra vagtcentralen. Dermed er patruljen allerede på gaden, når borgerne ringer efter hjælp. Færdsels- og Hundeafdelingen er en særlig del af beredskabet, og de vil for fremtiden køre ud fra politistationen i Frederikssund.

De berørte medarbejdere i Nordsjællands Politi vil nu få mulighed for at tilkendegive, hvilket fagområde og hvilken station de er interesserede i, og de vil i løbet af foråret få at vide, hvor de skal arbejde. Den nye struktur forventes at træde i kraft i september.

Annonce