Nyt it-system til alarmcentralerne er forsinket – og tidshorisonten er ukendt

Foto: Rigspolitiet

Egentlig skulle et nyt og tiltrængt it-system til landets alarmcentraler have været sendt i udbud sidste år. Men projektet er skudt til hjørne. Rigspolitiet har således besluttet, at man vil analysere ”en mulig alternativ anskaffelsesstrategi”, og når den analyse er afsluttet, skal der laves en helt ny tidsplan. Derefter følger en ny forelæggelse for Statens It-råd og Finansudvalget – og dermed har det nye system meget lange udsigter.

Det nye it-system skal sikre fortsat driftsstabilitet på 112-området. Systemet skal også sikre, at alarmcentralerne kan leve op til EU’s teledirektiv og tilgængelighedsdirektiv, der stiller krav om, at alarmcentralerne skal kunne modtage data, f.eks. opkald i form af video, tekstbeskeder og tale, samt at alle borgere skal have samme muligheder for kommunikation, når der interageres med alarmcentralerne.

Det er et vigtigt projekt for Rigspolitiet, der selv kommer med denne vurdering: ”Projektet er forretningskritisk for politiets og øvrige beredskabsmyndigheders adgang til et fortsat funktionelt og stabilt 112-system, da selv et korterevarende nedbrud kan have vidtrækkende operative konsekvenser”.

Nye analyser ændrer tidsplanen

Oprindeligt var det planen, at it-systemet skulle sendes i udbud i 2023, således at det kunne implementeres på alarmcentralerne ultimo 2025.

Men nu er projektet blevet skudt til hjørne.

”Projektet gennemfører en analyse af en mulig alternativ anskaffelsesstrategi med henblik på at sikre, at projektets formål opfyldes mest effektivt og hensigtsmæssigt. Muligheden herfor afhænger bl.a. af juridiske vurderinger, som forventes at foreligge i 1. halvår 2024”, lyder det i en ny status fra Rigspolitiet, der fortsat kategoriserer 112-systemet som et af Rigspolitiets højest prioriterede it-udviklingsprojekter.

Men trods den høje prioritering er der nu lange udsigter til, at det nye 112-system bliver en realitet. Udover den juridiske analyse forventer Rigspolitiet således, at der bliver behov for en ny teknisk afklaring, hvorefter der skal udarbejdes en revideret tidsplan. Den skal så forelægges for Statens It-råd og Finansudvalget.

”På nuværende tidspunkt kan projektets afslutningstidspunkt ikke oplyses”, meddeler Rigspolitiet.

Annonce