PMR-brugergruppe går til Ombudsmanden og Rigsrevisionen

Sagsfremstillingen i forbindelse med Folketingets behandling af forsvarsministerens lovforslag om anvendelse af det nye, digitale radiosystem har været så kritisabel, at PMR-brugergruppen nu har valgt at gå til både Ombudsmanden og Rigsrevisionen. PMR-brugergruppen er en faglig brugergruppe inden for professionel radiokommunikation, og gruppen er stærkt kritisk overfor Forsvarsministeriet. Således anfører PMR-brugergruppen, at ministeriets bemærkninger til lovforslaget er direkte misvisende.

PMR-brugergruppen havde tidligere på måneden foretræde for Folketingets Forsvarsudvalg i forbindelse med udvalgets behandling af lovforslag L 167, hvor kommuner og regioner forpligtes til at anvende det kommende, digitale radiosystem. Forslaget blev fremsat for Folketinget den 28. januar 2007, og efter førstebehandlingen behandles forslaget nu i forsvarsudvalget.

“PMR-brugergruppen meddelte Forsvarsudvalget, at vi efter 10 års arbejde med krisestyring og radiokommunikation, dels føler os pinlig berørt over, at Folketinget ikke har modtaget en sammenhængende fremstilling, dels at vi på den baggrund finder situationen så alvorlig, at vi må redegøre for sagens indhold for Ombudsmanden og Rigsrevisionen”, siger formanden for gruppen, Niels Johan Juhl-Nielsen.

Ifølge PMR-brugergruppen er der en række forhold, der har afgørende betydning for den samlede sagsfremstilling, som  ikke er nævnt i lovforslaget. Brugergruppen mener således, at der forties oplysninger om, at de nødvendige radiofrekvenser til et kommunikationsnet for beredskabet – en forudsætning for etablering af det ønskede kommunikationsnet i den verserende udbudsrunde – allerede er tildelt i forbindelse med tildelingen af de nødvendige EU-anbefalede beredskabsfrekvenser i 2001. Det foreslået radiosystem er heller ikke tilstrækkeligt robust eller sikkert, idet både master og basisstationers positioner uden videre kan lokaliseres med almindeligt tilgængeligt måleudstyr.

Annonce