Politiets vagtcentralsystem er nu i udbud

Arkivfoto

Rigspolitiet skal finde en afløser for Termas radiodispatch-system, der i øjeblikket anvendes i 11 af landets 12 politikredse samt hos PET. Radiodispatchen styrer radiokommunikationen mellem vagtcentraler og de operative enheder. ”Løsningen er kritisk for politiets operative virke, hvorfor det er af afgørende betydning, at løsningens brugere kan stole på og have fuld tillid til, at løsningen er robust og driftssikker”, skriver Rigspolitiet i udbudsmaterialet.

Politiets nye radiodispatch skal benyttes til at understøtte alle typer politioperative opgaver og undersøgelser. Løsningen vil dagligt skulle anvendes til formidling af et betydeligt omfang af personfølsomme oplysninger og oplysninger om efterforskningsforhold i såvel landets politikredse som PET.

Udbuddet omfatter etablering, support, vedligeholdelse, videreudvikling og konsulentydelser. Den samlede pris ventes at lande på ca. 55 mio. kr. for en fireårig kontrakt.

Den nye løsning skal have kapacitet til understøttelse af mindst 100 samtidige brugere med 15.000 radioer tilsluttet. Leverandøren skal som en del af leverancen stille de nødvendige licenser for anvendelse af løsningen til rådighed for ca. 800 navngivne brugere. ”Rigspolitiet vurderer, at den grundfunktionalitet, som anses som kritisk og nødvendig i en fremtidig løsning, kan imødekommes med eksisterende standardsystemer (Commercial-off-the-shelf løsninger)”, skriver Rigspolitiet i udbudsmaterialet.

Radiodispatchen er i EU-udbud med frist for afgivelse af tilbud den 1. maj 2017. Kontrakten ventes indgået i efteråret.

Annonce