Udviklingshæmmet kvinde bidt af politihund under eftersøgning

Foto: Rigspolitiet

En 32-årig kvinde med Downs Syndrom blev bidt af den politihund, som fandt hende, efter at hun var bortgået fra en institution. Da kvinden var fundet, blev hun indlagt på sygehuset på grund af hypotermi, og det var her, at man konstaterede hundebiddene. Politiet vurderer dog ikke, at episoden skal have konsekvenser i forhold til politihunden.

Kvinden forsvandt mandag eftermiddag fra en institution ved Slettestrand, og der blev iværksat en større eftersøgning, da man frygtede, at hun ikke ville kunne klare sig i det holde vejr.

Mandag aften blev kvinden så fundet af en politihund fra Nordjyllands Politi, som formentlig reddede hendes liv. Kvinden blev således fundet i mørke og i et buskads, og hun måtte bringes til sygehuset på grund af hypotermi (underafkøling). Her konstaterede man, at hun havde mærker efter hundebid.

”Det er ikke almindeligt i eftersøgningssager som den her. Derfor slog vi også straks fast, at vi ville undersøge nærmere, hvad der var sket. Nu har vi fået den lægefaglige vurdering af kvindens mærker, og den beskriver entydigt, at der er tale om små sår efter tænder og overfladiske kradsemærker. Det kan bestemt mærkes. Kvinden har formentlig været bange for hunden, og det har skabt en svær situation for både hende og hunden. Det er rigtig træls, at det ender dér, hvor hunden bider efter hende. Men beskrivelsen af skaderne taler ikke for, at sagen skal have konsekvenser for hunden”, siger politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi.

Ikke omfattet af hundeloven

Ifølge Nordjyllands Politi falder hundens reaktion over for kvinden – henset til den lægefaglige vurdering af bidsårene – ikke ind under bestemmelserne i hundeloven, ligesom Nordjyllands Politi heller ikke vurderer, at hændelsen skal visiteres til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

”Men vi vil gerne være 110 pct. sikre på, at vores hunde reagerer, som vi forventer af dem – i det omfang man kan, når man har med dyr at gøre. Derfor har vi testet den pågældende hund flere gange siden, både i mørke og dagslys, og den har hver gang reageret fuldstændig, som politihunde er trænet til”, siger Claus Danø.

”Det har været vigtigt for os at tale med kvindens familie i den her sag. Der er ingen tvivl om, at vi alle hellere ville have undgået, at kvinden blev væk fra sit bofællesskab, havnede i en livstruende situation og desværre også blev bidt af vores politihund. Men vi er glade for, at hunden fandt hende i tide, og det gjorde den kun på grund af de mange timers træning, som den her erfarne hund har fået”, siger Claus Danø.

Annonce