10 kommuner sender stor aftale om liggende sygetransport i udbud

Arkivfoto

Hele 10 nordjyske kommuner er gået sammen om et stort udbud af liggende patienttransport af ikke-behandlingskrævende borgere samt forflytninger af borgere ved fald i eget hjem. Kontrakterne vil være fire-årige med mulighed for forlængelse i yderligere to år. Kontrakterne vurderes at have en samlet værdi på omkring 13 mio. kr.

Det nye udbud omfatter liggende patienttransport af ikke-behandlingskrævende borgere samt forflytninger af borgere i eget hjem for Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands kommuner.

De udbudte kontrakter forudsættes indgået med én leverandør. De ordregivende kommuner vil dog hver især indgå en selvstændig kontrakt med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet. Dermed udbydes reelt 10 selvstændige kontrakter.

Der indgås fire-årige kontrakter i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands kommuner, mens der indgås en kontrakt på tre år og otte måneder i Aalborg Kommune. Kontrakterne i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands kommuner træder i kraft den 1. januar 2024, mens kontrakten i Aalborg Kommune træder i kraft dem 1. maj 2024.

Kontrakterne kan af den enkelte kommune forlænges på uændrede vilkår i op til 2×12 måneder.  Såfremt tre eller flere af de 10 kommuner ikke vælger at gøre brug af deres mulighed for forlængelse, vil muligheden for forlængelse i de øvrige kommuner bero på en gensidig accept mellem kommunen og leverandøren. Dog vil frafald af Aalborg Kommune altid betyde, at muligheden for forlængelse i de øvrige kommuner vil bero på en gensidig accept mellem de pågældende parter.

Tildelingskriteriet er den laveste pris

Samlet vurderes kontrakterne at have en værdi på ca. 13 mio. kr.

Tilbudsgivere skal kunne fremvise en reference på udførelse af lignende eller tilsvarende aftale som under nærværende udbud. Lignende eller tilsvarende aftale defineres som en aftale vedrørende levering af liggende patienttransport af ikke-behandlingskrævende borgere og forflytninger af borgere i eget hjem i en dansk kommune eller region.

Der er tilbudsfrist den 1. september 2023. Tildelingskriteriet er laveste pris.

Annonce