Tager forskud på plan: Investerer 5 mio. kr. i ekstra sygetransportvogne

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

En kommende, langsigtet plan for det præhospitale område i Region Midtjylland skal genskabe den robusthed, som er gået tabt de seneste år. Men med udsigt til, at der ikke kan rekrutteres flere ambulancereddere, vil regionen allerede nu bruge de 5 mio. kr., som er afsat til planen, på at købe flere sygetransportvogne. Netto bliver der dog færre sygetransportvogne i 2023.

De midtjyske regionspolitikere har afsat 5 mio. kr. til en styrkelse af det præhospitale område. Egentligt var det meningen, at pengene først skulle anvendes, når en ny og langsigtet plan for området foreligger i løbet af 2023.

Regionens vurdering er imidlertid, at rekrutteringsproblemerne gør, at der ikke på kort sigt kan gennemføres styrkelser, som kræver ansættelse af flere ambulancereddere. Derfor vil regionen tage forskud på planen og allerede nu anvende de 5 mio. kr. på at indsætte flere vogne til liggende sygetransport. Det skal gælde i 2023, og i 2024 vil man så tage stilling til, hvad pengene fremover skal anvendes til.

De 5 mio. kr. vil i år blive brugt på at indsætte fire ekstra sygetransportvogne fra mandag til lørdag kl. 11-23 og to ekstra sygetransporter om søndagen kl. 11-20. Dermed vil der kunne flyttes D-kørsler fra ambulancerne til sygetransportvognene.

Nedbragte pres på ambulancerne i 2022

I praksis kommer ambulancerne dog til at få flere D-kørsler i 2023. For i 2. halvår af 2022 var der allerede indsat 4-5 ekstra sygetransportvogne, som dengang blev finansieret med ekstra penge fra COVID-19-puljer. Disse sygetransportvogne var indsat kl. 11-23 på alle ugens dage, så der var altså et større beredskab end det, som nu planlægges.

Med indsatsen i 2022 lykkedes det at mindske andelen af D-kørsler, som blev kørt af ambulancer, fra 25-35 pct. til ca. 10-15 pct. Antallet af D-kørsler i ambulancer blev dermed mindsket med ca. 800-1.000 kørsler om måneden.

De ekstra sygetransportvogne vil i 2023 koste 10,6 mio. kr. Udover de 5 mio. kr. fra udviklingsplanen anvendes 4,3 mio. kr. fra regionens eksisterende budget og 1,3 mio. kr. fra den statslige akutpulje.

Annonce