16 pct. af redderne har været testet positive for COVID-19

I alt 16 pct. af landets reddere er blevet testet positive for COVID-19 under pandemien. Det viser en medlemsundersøgelse fra Reddernes Udviklingssekretariat. Andelen af smittede er størst blandt de reddere, der kører liggende sygetransport, hvor 20 pct. er testet positive, mens 17 pct. af redderne i ambulancetjenesten og i brandberedskabet har fået det positive testresultat.

Det er analyseinstituttet Analyse Danmark, som i perioden fra 25. februar 2021 til 15. marts 2021 har gennemført en medlemsundersøgelsen om reddernes arbejdsforhold under corona-pandemien for Reddernes Udviklingssekretariat. I alt 1.163 af de 3F-organiserede reddere har besvaret spørgeskemaet.

I undersøgelsen er der spurgt ind til, om redderne har været testet positive for COVID-19, og det svarer 16 pct. ja til. Der er forskel på tværs af faggrupperne: 20 pct. af svarpersonerne fra den liggende sygetransport og 17 pct. af svarpersonerne fra ambulancetjenesten og brandberedskabet oplyser, at de har været testet positive, mens det gælder for 10 pct. af svarpersonerne fra autohjælp og 8 pct. af svarpersonerne fra den siddende sygetransport.

Mange har fået senfølger

62 pct. af dem, der har være testet positive for COVID-19, svarer, at de har oplevet senfølger af sygdommen. 16 pct. svarer, at senfølgerne har givet dem mere end 14 dages sygefravær.

71 pct. af svarpersonerne i undersøgelsen fortæller, at de er blevet tilbud vaccination mod COVID-19 på deres arbejde, men tallet dækker over store forskelle. Således er der 90 pct. af redderne i ambulancetjenesten, der er blevet tilbudt vaccination, mens det gælder for 82 pct. af redderne fra den liggende sygetransport, 53 pct. af redderne fra den siddende sygetransport, 5 pct. af brandredderne og 4 pct. af autoredderne.

Annonce