Mangel på reddere kan blive ny begrundelse for ambulancedispensation

I dag har regionerne dispensation til at anvende redderelever som 2. mand på landets ambulancer. Det skyldes, at COVID-19-pandemien har givet helt særlige udfordringer med at bemande ambulancerne. Hos Sundhedsministeriet erkender man tilsyneladende, at COVID-19 ikke længere kan begrunde en dispensation. Men ministeriet lægger alligevel op til, at dispensationen måske kan forlænges – nu med henvisning til, at der generelt er mangel på reddere.

Normalt skal en ambulance være bemandet med to uddannede ambulancereddere. Men under henvisning til COVID-19 har regionerne i øjeblikket en dispensation fra Sundhedsstyrelsen, som giver mulighed for, at den ene af pladserne kan udfyldes med en redderelev, der endnu ikke er færdiguddannet.

Regionerne og reddernes faglige organisationer er langt fra enige om, hvor ofte dispensationen i praksis anvendes. Men det ligger fast, at Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen meget snart skal tage stilling til, om dispensationen skal forlænges. Og hos Sundhedsministeriet anerkender man tilsyneladende, at den oprindelige begrundelse om, at der på grund af COVID-19 var tale om en helt ekstraordinær situation, ikke længere kan gøre sig gældende. Men manglen på ambulancereddere kan i stedet komme i spil som begrundelse for en fortsat dispensation.

I et brev til 3F, der organiserer de privatansatte ambulancereddere, skriver Sundhedsministeriet:

”Sundhedsministeriet tager jeres bemærkning om, [at] COVID-19 epidemien ikke på nuværende tidspunkt kan lægge til grund for en dispensation, til efterretning. Sundhedsministeriet er imidlertid opmærksom på de aktuelle rekrutteringsudfordringer i sundhedsvæsenet, som også rammer ambulanceberedskaberne, og er derfor ved at afsøge, om der er belæg for en fortsættelse af dispensationen. Ministeriet tager jeres henvendelse med i de videre overvejelser, da det er afgørende, at redderne arbejder under forsvarlige vilkår.”

Annonce