400 ambulancebehandlere skal på kursus om håndtering af psykisk sygdom

Arkivfoto

Alle de ca. 400 ambulancebehandlere i Region Syddanmark skal i løbet af det kommende års tid på et dagskursus om håndtering af psykisk sygdom, herunder konflikthåndtering. Fra 2021 og frem vil alle nye ambulancebehandlere desuden komme på kurset. Der vil også ske opfølgning på uddannelsen i vedligeholdelsestræningen for ambulancebehandlere.

Region Syddanmark afsatte i regionens seneste budgetaftale 0,8 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og herefter 0,25 mio. kr. til at uddanne ambulancebehandlere i forhold vedrørende psykisk sygdom og konflikthåndtering.

Der har efter budgetaftalen været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Responce, Ambulance Syd, Psykiatrien i Region Syddanmark og politiet. Arbejdsgruppen har set på, hvordan ambulancebehandlerne vil kunne uddannes til bedre at håndtere konfliktsituationer med psykisk syge.

Arbejdsgruppens forslag er, at alle ca. 400 ambulancebehandlere i Region Syddanmark får et dagskursus i løbet af 2019-2020. Det skyldes, at problemstillingerne med håndtering af konfliktsituationer med psykiatriske patienter findes i hele regionen, og at det er en fordel for ambulancebehandlerne og deres samarbejdspartnere, at ambulancebehandlerne har et ensartet uddannelsesniveau i regionen.

Kursusdeltagerne vil få øget deres viden om psykiske tilstande og konflikthåndtering. På kurset vil relevant sundheds- og politilovgivning blive gennemgået. Undervisningen foretages af en psykiatrisygeplejerske suppleret af en politibetjent.

Annonce