Nu bliver grænseoverskridende ambulancehjælp mere smidig

I løbet af denne måned bliver der etableret en digital integration og dermed direkte forbindelse mellem AMK-vagtcentralen i Odense og den tyske vagtcentral i Harrislee. Det vil sikre, at de tyske ambulancer, som dækker en del af Sønderjylland, kan rykke hurtigere ud, ligesom risikoen for fejl bliver mindre, når de nuværende – og manuelle – processer afskaffes.

I forbindelse med, at Region Syddanmark har implementeret et nyt kontrolrums-it-system på AMK-vagtcentral i Odense, så er der blevet arbejdet med etablering af en direkte digital integration mellem AMK-vagtcentral og den tyske vagtcentral, Leitstelle Nord i Harrislee lige syd for grænsen.

Den digitale integration vil muliggøre direkte udveksling af opgaver mellem vagtcentralerne, og arbejdet er nu teknisk set afsluttet. Selve idriftsættelsen er dog blevet udskudt til senere i november på grund af implementeringen af nyt EPJ-system i Region Syddanmark.

Slut med at indtaste opgaver manuelt

En af de store udfordringer i forhold til anvendelsen af de tyske ambulancer i Danmark er i dag responstiden. Etableringen af den direkte forbindelse mellem vagtcentralerne vil muliggøre, at opgaver kan sendes direkte mellem vagtcentralerne. Tidligere skulle hver opgave indtastes manuelt på vagtcentralerne.

Dermed nedbringes den tid, som bruges på at behandle opgaver på vagtcentralerne. Det bidrager til hurtigere responstider for ambulancerne, en mere effektiv udnyttelse af de præhospitale ressourcer på begge sider af grænsen samt en lavere risiko for fejl, f.eks. at der sker tastefejl i forbindelse med manuel overførsel fra det danske til det tyske system.

Arbejdet med at etablere den digitale integration har været vanskeliggjort af en kompleks snitflade på den ene side, og på den anden side et tværnationalt samarbejde med mange interessenter. Kombineret med en uforudset faktor som COVID-19-pandemien, er projektet blevet forsinket i forhold til den oprindelig plan om at tage integrationen i brug i løbet af 2020.

Udgifterne til at etablere løsningen er fra dansk side omfattet at Region Syddanmarks kontrolrums-it-kontrakt og den præhospitale ramme, mens udviklingen af integrationen på den tyske side er finansieret via midler fra Interreg Projekt 5A.

Annonce