Accepterer dårligere serviceniveau for ambulancer i Midtjylland

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Fremover vil det kun skulle være 55 pct. af de midtjyske ambulancer, som skal være fremme indenfor 15 minutter, når der rykkes ud til hastegrad B. I dag er det 60 pct. af ambulancerne. Det har de midtjyske regionspolitikere vedtaget, og baggrunden er dobbelt: Dels overholdes målet om 55 pct. ikke i dag, dels skal flere B-kørsler fremover tælles med i statistikken.

Hastegrad B omfatter ambulanceudrykninger, hvor der er tale om akut og alvorlig – men dog ikke livstruende – sygdom eller tilskadekomst. I dag er servicemålet i Region Midtjylland, at 60 pct. af B-kørslerne skal være nået frem hos patienten, når der er forløbet 15 minutter. Når der er forløbet 20 minutter, skal 75 pct. være fremme.

De seneste år har de midtjyske ambulancer dog ikke levet op til servicemålet. I 2020 var det således kun 53,6 pct. af ambulancerne, som var fremme efter 15 minutter, mens det var 71,2 pct., der var fremme indenfor 20 minutter.

Flere kørsler skal indregnes

Fremover skal statistikken for B-kørsler endvidere omfatte flere udrykninger end i dag.

Praksis er nemlig, at det kun er B-kørsler, som rekvireres på baggrund af 112-opkald, der tæller med i statistikken. Men mange af B-kørslerne rekvireres direkte fra egen læge, vagtlæge, hospital eller andre. Og her visser tallene, at ambulancerne kommer senere frem end ved 112-turene. Det skyldes blandt andet, at der er en større andel af disse ture, som rekvireres i spidsbelastningsperioderne i dagtimerne, ligesom disse B-kørsler prioriteres lavere, da patienterne formodes at være under opsyn af medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Beregninger fra Region Midtjylland viser, at hvis servicemålene for B-kørsler fremover skal overholdes, så skal der indsættes seks ekstra ambulanceberedskaber – i form af tre døgndækkende ambulanceberedskaber og tre 12-timers ambulanceberedskaber. I givet fald vil de skulle indsættes i områderne med den største befolkningstæthed, nemlig Aarhus, Horsens, Silkeborg, Randers og Herning.

Regionen vurderer, at de ekstra ambulancer ville kræve, at der ansættes ca. 52 nye ambulancereddere, hvilket svarer til en udvidelse af arbejdsstyrken på ca. 7 pct. På grund af den lave ledighed i faget kan det på kort sigt være en udfordring at tiltrække så stort et antal ekstra reddere, og selv hvis det lykkes, vil det muligvis ske på bekostning af naboregionerne, der så får huller i deres bemanding.

Prisen for de seks ekstra ambulancer ville være ca. 36 mio. kr. om året.

Accepterer dårligere serviceniveau

Men der kommer ikke ekstra ambulancer i Region Midtjylland. I hvert fald ikke i denne omgang. Regionspolitikerne har besluttet, at beredskabet ikke skal tilpasses til serviceniveauet, men at serviceniveauet skal tilpasses til beredskabet.

Det betyder, at servicemålet for B-kørsler sænkes, således at det fremover kun er 55 pct. af B-kørslerne, der skal være fremme indenfor 15 minutter, mens 70 pct. skal være fremme indenfor 20 minutter.

Annonce