Afviser at indberetninger er kritik af paramedicinere

Fraværet af læger i Region Sjællands præhospitale beredskab koster liv, men det skal ikke ses som en kritik af de paramedicinere, der i dag bemander regionens akutbiler. Sådan lyder meldingen fra overlæge på Slagelse Sygehus’ akutafdeling, Claus Lie, der også påpeger, at lægerne ikke kan bevise, at patienterne i de meget omtalte cases havde overlevet, hvis der havde været en læge på skadestedet – men lægerne kan ifølge Claus Lie vise, at de havde kunnet give bedre behandlingsmuligheder.

Lægernes kritik af Region Sjællands akutberedskab fremsættes i en serie artikler i Ugeskrift for Læger, der har været massivt foromtalt i blandt andet P4 Sjælland, Dagens Medicin og B.T. Nu er artiklerne så blevet offentligt tilgængelige, og her fremstår kritikken noget mindre dramatisk, end foromtalen tydede på.

Ifølge artiklen bygger kritikken dels på indberetninger af utilsigtede hændelser, dels på erfaringer, som de læger, der tidligere bemandede akutlægebilerne i Region Sjælland, udveksler. Og lægernes konklusion er, at satsningen på paramedicinere frem for læger i akutbilerne koster liv. Ikke nødvendigvis fordi paramedicinerne begår fejl, men fordi læger ville have haft flere behandlingsmuligheder.

Claus Lie er overlæge på Slagelse Sygehus’ akutafdeling og tidligere akutlæge, men han udtaler sig til Ugeskrift for Læger som privatperson. Og han peger på konkrete sager, hvor den manglende lægeassistance har medført, at en patient ikke er blevet reddet. ”Der har f.eks. været nogle cases med luftvejsproblemer med fremmedlegemer, som ikke er blevet håndteret, og hvor patienterne døde. Ambulancelæger (anæstesilæger i akutbiler, red.) havde haft mulighed for at luftvejshåndtere og kunne potentielt have undgået dødsfaldet”, siger han til ugeskriftet.

Ifølge Claus Lie har læger på Region Sjællands sygehuse indberettet mindst syv utilsigtede hændelser – heraf fem dødsfald – hvor de mener, at fraværet af læger i akutbilerne var katastrofalt for patienten. En af de syv hændelser har han selv forestået indberetningen af. ”Vi kan ikke bevise, at patienterne havde overlevet, hvis der havde været en læge på skadestedet. Men vi kan vise, at vi havde kunnet give bedre behandlingsmuligheder”, siger Claus Lie.

Samtidig understreger han, at indberetningerne ikke indebærer nogen kritik af det personale, der i dag bemander akutbiler og ambulancer i Region Sjælland. Lægerne har alene foretaget indberetningerne for at ”råbe regionens politikere og administration op om konsekvenserne af det nye præhospitale beredskab”.

Læger vil ikke stå frem

I Ugeskrift for Læger omtales de syv konkrete cases, som er indberettet som utilsigtede hændelser og som Claus Lie fået kendskab til enten via sit eget arbejde eller gennem kollegaer på andre sygehuse. Beskrivelsen af de syv cases kan læses via linket nederst i artiklen. Men generelt er der tale om sager, hvor lægerne selv vurderer, at en optimal behandling ville have forudsat, at der var en læge tilstede.

De øvrige læger, som er kilder til oplysningerne, ønsker ikke at stå frem, angiveligt fordi de har dårlige erfaringer med at bringe sådanne svagheder – eller bare bekymringer – frem.

De fortæller ifølge ugeskriftet om, hvordan de er blevet konfronteret af både sygehus- og regionsledelse efter at have kritiseret planerne om at droppe lægerne i akutbilerne, mens debatten kørte op til beslutningen. ”Den oplevelse ønsker jeg ikke at få gentaget”, siger en af dem, mens en anden tilføjer: ”Jeg vil gerne fortælle dig, hvad der foregår, men jeg vil ikke stå frem. Det kan få konsekvenser for min karriere”. Det understreges dog, at ingen af lægerne ønsker at kritisere hverken paramedicinere eller ambulancereddere i Region Sjælland: ”De gør et godt job. Pointen er, at lægerne kan noget andet”.

Region Sjælland oplyste tidligere på dagen, at ud af de 17 sager, som ugeskriftet i alt har beskæftiget sig med, så er de 10 ikke indberettet af lægerne i det system, som Region Sjælland skal bruge til at evaluere den akutte indsats. Ifølge ugeskriftet har regionen imidlertid også oplyst, at tre af de beskrevne cases har resulteret i en ”opmærksomhedsmeddelelse” til ambulanceoperatørerne vedrørende brugen af særligt udstyr til sikring af luftveje. Desuden vil regionens præhospitale center anmode om, at det sikres, at der i reddernes årlige efteruddannelse indlægges en session om luftvejshåndtering. Endelig er det ”besluttet og planlagt”, at paramedicinernes årlige efteruddannelse vil indeholde en fast dag om luftvejshåndtering.

LINK: Se Ugeskrift for Lægers cases

Annonce