Nye udbudsområder kan true Roskilde Brandvæsens ambulancetjeneste

Arkivfoto: Lasse Christiansen

I juni blev Roskilde Brandvæsens ambulancetjeneste reddet, da regionspolitikerne i Region Sjælland sagde nej til embedsmændenes ønske om at hjemtage ambulancekørslen i Roskilde-området. I stedet skal opgaven formentlig i udbud. Men selv hvis brandvæsenet vinder dette udbud, er ambulancetjenestens fremtid stadig truet. Regionen overvejer nemlig at opdele fremtidige udbud i fire geografiske områder i stedet for de nuværende seks – og det vil formentlig gøre det ulovligt for Roskilde Brandvæsen at byde på ambulancekørslen.

Da Roskilde Brandvæsen efter et udbud i 2010 vandt ambulancekørslen i Køge- og Greve-området opstod der en juridisk strid mellem Roskilde Kommune, Sundhedsministeriet og Statsforvaltningen om lovligheden af, at Roskilde Brandvæsen varetager ambulancekørslen i et så stort område.

Statsforvaltningen mente, at det kun var lovligt for et brandvæsen at udføre ambulancekørsel uden for egen kommune, hvis der var tale om et tilgrænsende områder, der maksimalt havde samme størrelse som egen kommune. Dengang nåede man imidlertid frem til et kompromis, hvor alene kravet om, at området skal være tilgrænsende, i praksis blev fastholdt. Men det er netop det krav, som nu kan give problemer for Roskilde Brandvæsen.

Udbudsområder er for små

Regionspolitikerne i Region Sjælland skal torsdag tage stilling til de kommende udbud af ambulancekørslen, og herunder skal de beslutte, om udbudsområderne skal ændres. I dag er ambulancekørslen opdelt i seks udbudsområder, der svarer til sygehusstrukturen ved udbuddet i 2008, hvor der var seks akutsygehuse. Men de områder er for små, mener embedsmændene, der bl.a. henviser til, at en dialog med mulige ambulanceoperatører har vist, at operatørerne anser de enkelte områder for at være for små til, at områderne hver for sig kan bære en rationel drift.

En mulighed er, at der i tråd med regionens nye sygehusstruktur sker opdeling i fire udbudsområder. Det vil give den mest naturlige struktur, fordi udbudsområderne så følger akutsygehusenes optageområder. Det vil gøre det muligt at etablere en tættere tilknytning mellem ambulancetjenesten og sygehusenes akutafdelingerne – og dermed forbedre mulighederne for et tæt samarbejde om overgangen fra ambulance til akutmodtagelse.

Men hvis politikerne vælger denne model, vil Roskilde Brandvæsen formentlig blive udelukket fra at byde. Det skyldes ifølge regionen, at optageområderne for de nærmeste akutsygehuse ikke geografisk hænger sammen med Roskilde Kommune, hvilket efter en juridisk vurdering, som Sundhedsministeriet udarbejdede i 2009, er en forudsætning for, at Roskilde Brandvæsen kan tildeles en ambulancekontrakt i området. Sundhedsministeriet har i år foretage samme vurdering – og med samme resultat.

Måske ændring i 2020

En anden mulighed er, at de nuværende seks udbudsområder ændres til tre områder, der følger de gamle amtsgrænser.

Den model vil imidlertid have den konsekvens, at akutsygehusene i Køge, Holbæk og Slagelse vil kunne risikere at blive betjent af to-tre forskellige ambulanceoperatører, der indbringer akutte patienter fra hver deres område, og det vil vanskeliggøre udviklingen af et tæt samarbejde mellem ambulancetjenesten og akutafdelingerne.

Dermed står politikerne over for et dilemma: Fortsætter regionen med seks udbudsområder, vil det kunne gå ud over konkurrencen, fordi nye operatører ikke vil byde på de relativt små områder. Vælger regionen fire områder, vil det give den mest naturlige sammenhæng mellem ambulancetjenesten og akutmodtagelserne, men det vil gå ud over konkurrencen, fordi Roskilde Brandvæsen udelukkes fra at byde. Og vælger man tre udbudsområder, der svarer til de gamle amter, vil det godt nok give optimal konkurrence, men til gengæld vil den daglige koordinering mellem ambulancetjeneste og akutmodtagelserne blive meget besværlig, fordi nogle sygehuse potentielt skal samarbejde med adskillige operatører.

Hvis politikerne ender med at vælge modellen med tre udbudsområder, anbefaler embedsmændene, at kontraktperioden højest bliver på fem år, så man fra 1. februar 2020 – hvor den nye sygehusstruktur er slået fuldt igennem – alligevel kan tilpasse udbudsområderne til de fire akutsygehuses optageområder. Dermed vil Roskilde Brandvæsens ambulancetjeneste atter komme i farezonen i 2020.

Annonce