Akutbil flyttes fra Birkerød til Allerød

Google Streetview
Brandstationen i Allerød

Sundhedsudvalget i Frederiksborg Amt har besluttet at akutbilen i Birkerød skal flyttes til Allerød, hvor Falck for kort tid siden har taget en ny brandstation i brug. Amtets analyser viser, at der ved en flytning opnås en forbedret dækning af området uden væsentlige tab i forhold til den nuværende placering i Birkerød – og samtidig kan der spares 50.000 kr. om året, fordi der ikke længere skal betales husleje til Birkerød Brandvæsen.

Akutbilen med base på beredskabsstationen i Birkerød blev indviet den 4. juni 1999. Formålet var primært at betjene borgerne i området omkring Birkerød, Hørsholm og Allerød. Placeringen i Birkerød var på daværende tidspunkt dels begrundet ud fra en hensigtsmæssig geografisk placering – under hensyntagen til afstande og aktivitetsniveau – og dels en rimelig responstid. Men tidligere på året tog Falck en ny brandstation i Allerød i brug, og med etableringen af den nye brandstation i Allerød er der skabt mulighed for flytning af akutbilen fra Birkerød til Allerød.

Amtet finansierer i dag udgiften til leje af lokaler på den kommunale beredskabsstation i Birkerød. Men ved at flytte akutbilen til Falcks station i Allerød vil der ikke længere skulle betales husleje. Det giver en besparelse på 50.000 kr. om året.

Med indførelse af satellitbaseret Geografisk InformationsSystem (GIS) i alle ambulancer er det muligt at analysere dækningsgraden af nuværende og alternative placeringer. Og analyser baseret på data fra GIS-systemet viser, at ved at flytte akutbilen fra Birkerød til Allerød opnås en forbedret dækning af området uden væsentlige tab i forhold til den nuværende placering i Birkerød.

Annonce